Nieuws/Financieel
1021017
Financieel

Meer ruimte voor windparken op zee

Op de Noordzee komt weer meer ruimte voor windmolens. Het kabinet heeft vrijdag twee nieuwe gebieden aangewezen waar windmolenparken kunnen komen: voor kust van Noord- en Zuid-Holland en ten noorden van de Waddeneilanden. De gebieden liggen minimaal 22 kilometer uit de kust.

Het streven is dat de productie van windenergie tot 2023 toeneemt tot een piekvermogen van 4450 megawatt. Daarmee kan worden voorzien in 3 procent van het totale energieverbruik in dat jaar. Maar dan moeten er nog wel windmolens bijkomen. De gebieden die het kabinet nu heeft aangewezen, kunnen ongeveer 8500 megawatt leveren.

Eerder werden al andere gebieden in zee aangewezen waar windparken kunnen komen, ter hoogte van Zeeland en verder weg in het Nederlandse deel van de Noordzee. Verder kijken de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken naar de mogelijkheden voor windparken dichter bij de kust, binnen de 12-mijlszone. Begin volgend jaar besluit het kabinet welke gebieden bij de kust verder worden onderzocht.