Nieuws/Financieel
1021871
Financieel

'Pensioenakkoord verzacht forse ingreep'

Het nieuwe pensioenakkoord verzacht de ingrepen in de pensioenopbouw voor burgers, maar betekent nog steeds een aanzienlijke beperking van de mogelijkheid om een adequaat pensioen op te bouwen. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie.

Ook het nu afgesproken opbouwpercentage van maximaal 1,875 betekent immers een pensioeninkomen dat in veel gevallen fors terugvalt in vergelijking met het laatstverdiende inkomen, redeneert het verbond.

,,Voor inkomens boven de grens van 100.000 euro is het gewenst dat de werkgever de mogelijkheid krijgt om voor het personeel een collectieve regeling aan te bieden, omdat daarmee de uitvoeringskosten beperkt kunnen worden.''

Daarnaast pleiten verzekeraars voor een ruimere overgangstermijn om alle voorgestelde wijzigingen in te voeren. ,,Aannemende dat de parlementaire behandeling nog enige tijd zal vergen, is de invoeringsperiode tot 1 januari 2015 te kort'', schat de koepelorganisatie.