Nieuws/Financieel
1022146
Financieel

Voorspellen is een koud kunstje

Tegen het jaareinde wordt u als actieve belegger overspoeld met voorspellingen, tips, kansen en bedreigingen voor het komende beleggingsjaar. Niet nodig, want niemand kan voorspellen. Alhoewel, ik zal aantonen dat uw gedachtenkronkels wel degelijk heel voorspelbaar zijn. Geef straks antwoord op een aantal vragen, waarvan ik de uitkomst nu al weet. Is dit magie? Heb ik een glazen bol? Zegt u het straks maar.

Niet voorspellen

U vindt het wellicht een merkwaardige opmerking van een technisch analist die beweert dat het doen van voorspellingen geen enkele zin heeft, niemand kan voorspellen. Ik ga dat direct nuanceren met de melding dat het wel zin heeft en mogelijk is om een verwachting uit te spreken betreffende toekomstig koersverloop. Het aangeven van een verwachting, of beter gedefinieerd het omschrijven van het meest waarschijnlijke scenario, is gebaseerd op een belangrijke veronderstelling en aanname in technische analyse land. Dat is de bevinding dat marktgedrag zich herhaalt. Beleggers tonen een min of meer gelijk gedrag bij herkenbare situaties uit het verleden. Als je dan in staat bent om het historische gedrag in spelregels te vatten, kun je scenario’s definiëren. Ik heb ooit wel eens gezegd dat een technisch analist het verleden ‘voorspelt’, begrijpt u?

Mag je dan vertrouwen op historisch marktgedrag? Ja, want luister maar eens naar de volgende quote van Napoleon Bonaparte: “History is the version of past events that people have decided to agree upon….”

 

Voorspellen met een knipoog

Dan nu het verzoek om pen en papier ter hand te nemen en de volgende exercitie te doen

 1. Bedenk een getal van 0 tot 9
 2. Trek daar 5 vanaf (mag negatief worden)
 3. Als het getal 0 is tel er dan 1 bij op
 4. Vermenigvuldig dat getal met 3
 5. Vermenigvuldig dat getal met zichzelf (een eventueel negatief getal wordt dus positief)
 6. Tel de individuele cijfers bij elkaar op tot 1 getal
 7. Trek daar 4 van af
 8. Vermenigvuldig dat met 2
 9. Trek er dan 6 van af
 10. Neem de letter uit het alfabet dat hoort bij het getal (dus 1=a, 2=b etc.)
 11. Noem een Europees land dat niet aan Nederland grenst maar wel met de betreffende letter begint
 12. Welke letter uit uw gekozen land staat op de plaats van het getal?
 13. Noem een vier potig zoogdier dat met die letter begint
 14. Noem een bijpassende kleur

 

TA Coaching in 2014

U heeft natuurlijk al lang begrepen dat bovenstaande oefening een kwinkslag is naar de voorspelbaarheid van koersen. Ik zal u zo meteen de oplossing geven. Maar ook in het komende beleggingsjaar wordt toch van u verwacht in te schatten wat markten en spelers gaan doen en hoe u hier het beste op kunt inspelen. Maar treur niet, ik zal u ook in 2014 coachen door de financiële jungle en u begeleiden op de juiste route, vooral ook wanneer deze afwijkingen gaat vertonen, want dan zullen we de navigatie moeten aanpassen, niet waar? Vergeet niet dat niemand kan voorspellen, maar dat iedereen de zeilen kan aanpassen als de wind gaat draaien.

Tot slot de melding dat u op uw papiertje als uitkomst het getal 4 heeft staan en naar alle waarschijnlijkheid naast een grijze ezel uit Denemarken staat.

Ik wens u en de uwen goede en gezellige feestdagen en een veilige jaarwisseling, graag tot volgend jaar.

 

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan The Royal Bank of Scotland(www.rbs.nl/markets).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.