Nieuws/Financieel
1022539
Financieel

'Fed blijft streng over dividend banken'

De Federal Reserve (Fed) zal streng blijven kijken naar de mogelijkheden van Amerikaanse banken om geld uit te keren aan aandeelhouders. Dat blijkt uit een brief die het Amerikaanse stelsel van centrale banken maandag heeft gepubliceerd.

Daarin maakt de Fed duidelijk bij de jaarlijkse stresstest zijn eigen inschattingen te hanteren over de financiële positie van banken. Daaruit kan volgen dat de Fed pessimistischer is over de mogelijkheden van banken om slechte tijden te doorstaan dan de banken zelf.

De Fed zal bij de stresstest uitgaan van data die erop wijzen dat in afgelopen drie recessies de bezittingen van banken, zoals uitstaande leningen, toenamen. Banken gingen bij de voorgaande tests juist uit van een daling. Bij een toename van de uitstaande leningen hebben banken meer kapitaal nodig om hun kapitaalratio's op peil te houden. Als die ratio's dreigen te verslechteren kan de Fed een bank verbieden om dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen.