Nieuws/Financieel
1022925
Financieel

Voorkeur voor defensieve Amerikaanse waarden

Aandelenbeleggers bij BankofAmerica Merrill Lynch hebben nog steeds een voorkeur voor defensieve Amerikaanse waarden in plaats van conjunctuurgevoelige. Daarnaast werden er meer aandelen verkocht dan gekocht.

Dat blijkt uit het onderzoek dat de bank elke week doet naar de aan- en verkopen van institutionele en particuliere klanten van de bank. De voorkeur strookt niet met de visie van de bank. BankofAmerica Merrill Lynch voorziet voor 2014 een verder herstel van de Amerikaanse economie en een toename van de groei van de wereldeconomie. In die visie heeft de bank een voorkeur voor meer offensieve aandelen. De bank is echter van mening dat de klanten hun beleggingen meer naar offensieve sectoren zullen verschuiven, wanneer zij meer vertrouwen krijgen in de economische ontwikkelingen. Het negatieve saldo van aan- en verkopen (in geld) liet vooral een uitstroom zien bij de sectoren Financiën, Luxegoederen en Technologie, en dat is al weken zo. De instroom was het sterkst bij Telecom en Nutsbedrijven. Het zijn met name institutionele beleggers en hedgefunds die de uitstroom veroorzaken. Dat kan te maken hebben met de vermindering van de participaties in beleggingsfondsen die de fondsbeheerders dwingt tot het verkopen van de beleggingen, veronderstelt de bank. Maar de conclusie dringt zich ook op dat de grote beleggers uit Amerikaanse aandelen stappen en meer internationaal gaan beleggen. Tot dusverre dit jaar hebben alleen particulieren per saldo meer geld in Amerikaanse aandelen gestopt. Daarover merkt Bankof- America Merrill Lynch op dat zij de enige groep zijn die vertrouwen getoond hebben in de steeds weer hogere koersen op de beurs. Dit jaar is meer geld gegaan naar ETF's, Telecom en Nutsbedrijven. Industrie kende de kleinste uitstroom. Verdeeld naar beurswaarde werd er alleen méér in midcaps belegd.