Financieel/Stan Huygens Journaal
1023039647
Stan Huygens Journaal

VVD-prominent koninklijk onderscheiden

Hans van Baalen ontvangt lintje

VVD-prominent Hans van Baalen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De versierselen behorende bij de koninklijke onderscheiding werden uitgereikt door Kamervoorzitter Khadija Arib vanwege zijn jarenlange lidmaatschap van de Tweede Kamer en het Europees Parlement, maar ook vanwege zijn voorzitterschappen van de Liberale Internationale en de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Die laatste functie bekleedt hij nog steeds.

„Het is een grote eer”, aldus de geroerde liberaal.