Nieuws/Financieel
1024999
Financieel

'Crashrisico ontwerpfout woekerpolissen'

De Vereniging Woekerpolis.nl zegt een belangrijke nieuwe oorzaak voor achterblijvende resultaten van zogeheten woekerpolissen ontdekt te hebben. Naast de te hoge kosten, is vooral het 'crashrisico' - het plotseling ineen storten van de aandelenmarkt - de grote boosdoener. Dit was nog niet eerder ontdekt, stelt de vereniging zaterdag.

,,Door het crashrisico levert de polis fors minder op, ook als het beloofde gemiddelde rendement wel wordt gehaald. Het effect van beurscrashes op de waardeontwikkeling van een polis is zo desastreus dat, ook al stijgt de beurs weer, het verlies nooit meer goedgemaakt kan worden'', concludeert de belangenbehartiger.

Volgens Woekerpolis kan het tekort oplopen tot meer dan 50 procent van het aan de klant voorgerekende eindbedrag. ,,In juridisch opzicht heeft dit verzwegen risico verstrekkende gevolgen voor verzekeraars. Woekerpolissen moeten worden aangemerkt als ontoelaatbare producten en hadden nooit verkocht mogen worden.'' Gedupeerden moeten daarom worden gecompenseerd voor de geleden schade, vindt Vereniging Woekerpolis.

Collectieve procedures

Het crashrisico is een speerpunt in de collectieve procedures van de vereniging tegen verzekeraars die ondeugdelijke beleggingspolissen hebben verkocht. De vereniging is vorige maand namens haar 50.000 leden een rechtszaak begonnen tegen Nationale-Nederlanden. In de afgelopen decennia verkocht deze verzekeraar 700.000 woekerpolissen.

Nationale-Nederlanden weigerde zaterdag commentaar te geven. ,,Het is onder rechter, ik kan hier niets over zeggen'', reageert een woordvoerder.