Nieuws/Financieel
1025138
Financieel

AEX voorbij de 700

Ik had in eerdere columns al aangeven dat we door een horde waanzinnigen worden geregeerd; nu ziet ook de gezaghebbende krant de Financial Times in (zie editie 4 december, pag.10), dat dit beeld juist is.

Kamp als minister van economische zaken (let wel géén econoom), Rutte bezielend leider&minister-president en nota bene socialist&minister van Financiën Dijsselbloem gooien er de ene na de andere bezuinigingsronde uit, terwijl John Maynard Keynes als rassocialist, precies het tegenovergestelde beleid zou hebben voorgestaan. Keynes draait zich in zijn graf 10x in de rondte als hij zou zien wat ons bestuurstrio Nederland en al zijn honderdduizenden onnodige extra werklozen aandoet.

De FT stelt dat gezien de spaaroverschotten en de eigenlijk niet bestaande schuldpositie van de Nederlandse overheid, de overheid juist nu extra geld moet uitgeven in plaats van domweg de tent plat te bezuinigen. Ook kredietbeoordelaar S&P slaat wat de FT betreft de plank aardig mis met zijn afwaardering van Nederlandse schuldtitels.

Want rekening houdend met de overheidspensioenpotten, heeft Nederland überhaupt geen staatsschuld maar juist een overschot: zelfs een miljardengrote spaarpot!!! Helaas, we hebben dit waanzinnige trio zelf uitgekozen om ons te besturen, incluis ondergetekende. Helaas, Calvé pindakaas! Hoelang duurt het nog voordat het Malieveld vol staat met lieden die hun verstand hervonden hebben en eisen dat dit trio voor onbepaalde tijd naar Nova Zembla vertrekt, en liefst deze winter nog!

En nog steeds komt voor de eurozone het Japanscenario door het te voorzichtig monetaire beleid van de Europese centrale bank (ECB) en het te rigide bezuinigings-beleid van Brusselse technocraten als Olli Rehn alsmaar dichterbij. Want de euro stijgt weer in waarde tegen de dollar maar ook tegen yuan, yen en daarmee samenhangend een groot blok van valuta van opkomende economieën.

Daardoor zal een groot deel van onze productiecapaciteit onbenut blijven en de werkloosheid, ook vanwege de nauwelijks stijgende binnenlandse vraag naar producten, op een historisch hoog niveau blijven liggen. Bij een economische groei van 0,5-1% in 2014, wat minder is dan de productiviteitsstijging, zal de werkloosheid in de eurozone niet of nauwelijks kunnen dalen. Door de gebrekkige vraag naar producten voortkomend uit een onder druk staande koopkracht en een appreciërende munt zal de inflatie alleen maar verder zakken.

Dit toont eens te meer het gebrek aan moedig beleid bij de ECB aan. Want de rente met 0,25% verlagen is geen heldhaftige actie. Dat verandert niets aan het ziektebeeld van de economie van de eurozone. De Europese instituten zullen wat moeten doen aan de gebrekkige binnenlandse vraag naar producten en zeker de Nederlandse autoriteiten, daar ons overschot op de lopende rekening de 10% van het bbp genaderd is (opgave, Rabobank); dit overschot duidt slechts en alleen op een situatie van onderconsumptie veroorzaakt door verkeerd (overbodig) bezuinigingsbeleid.

Niet dat er geen begrotingstekort is in Nederland ter grootte van 3,2% van het bbp is; wel degelijk. Maar daarnaast vergeten mensen als onze Nederlandse minister van economische zaken Kamp, dat elders in de economie grote spaaroverschotten zijn ontstaan die vele malen groter zijn dan het collectieve tekort van ruim 3%. De rol die de overheid dient te spelen is er een van compenserende aard; aldus de schoolboeken! Die natuurlijke rol wordt door Brusselse bureaucraten geblokkeerd en is fnuikend voor het welzijn van de Nederlandse economie en levert daarbij onnodig veel werkloosheid op; nu daalt de inflatie naar een zorgwekkend niveau, dat ons moet waarschuwen dat een Japanscenario steeds meer naderbij komt.

Het is wachten totdat de bureaucraten in Brussel en de ECB in Frankfurt inzien dat het tijd wordt om tot actie over te gaan. Helaas wachten deze instituten tot er weer een crisissituatie ontstaat, alvorens men zich gedwongen voelt stappen te ondernemen. De Brusselse wijze van volksvertegenwoordiging werkt naar helaas steeds blijkt gewoonweg niet; men zit er blijkbaar voor eigenbelang te vergaderen maar niet om het belang van de Europese burger te dienen. Geen enkel land, ook Duitsland niet, is gebaat bij het laffe, besluitenloze economische beleid van genoemde Europese instituten.

Pas als de dollar de 1,40 tegen de euro passeert en de groei in Europa daardoor tot 0% gereduceerd wordt, zal ruimhartig monetair beleid zoals in Japan, het VK, de VS & Canada plaatsvindt, ook hier door de ECB worden omarmd. Europa moet uiteindelijk met de billen bloot en zal tot actie overgaan. Vuilnisbakken vol waardeloos staatspapier zal Mario Draghi straks liefdevol in zijn centrale bankenportefeuille opnemen, er is geen andere keus.  Dat kan dan mogelijk de aandelenmarkten stimuleren en kan de AEX, als de euro fors wordt afgestempeld, met alle gemak naar zijn oude hoogtepunt toe wandelen (700!). Beleggen is eigenlijk kinderlijk eenvoudig,…toch?

Drs. RGGM Melchers, financieel analist