Financieel/Geld

Column: Een rooskleuriger pensioen claimen

Door Koen Vermeulen

Pensioenuitvoerders maken soms fouten als ze mensen op de hoogte houden over hun pensioen. Als ze een hoger bedrag aan pensioen communiceren, kunt u dat in sommige gevallen claimen.

Bijna alle werknemers bouwen pensioen op via de werkgever. Meestal bij een pensioenfonds en soms via een pensioenverzekeraar. De uitvoerders van uw pensioen houden u regelmatig op de hoogte van uw pensioenopbouw. Dat gebeurt via een uniform pensioenoverzicht (UPO). Daar staan soms fouten in. Bijvoorbeeld een veel hogere pensioenuitkering dan waar u eigenlijk bij pensionering recht op heeft. Kunt u de pensioenuitvoerder dan toch houden aan die verkeerde, rooskleuriger, informatie?

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

De waarde van een Uniform Pensioenoverzicht

De pensioenuitvoerder stuurt u elk jaar het UPO, waarin staat wat de waarde van uw opgebouwde pensioen is. Er staat bijvoorbeeld dat u bij pensionering recht heeft op € 25.000,- bruto pensioen per jaar. Maar bij uw pensionering zegt het pensioenfonds dat dit een foutje was en het € 15.000,- bruto per jaar moet zijn. Kunt u dan toch € 25.000,- eisen? Uit de rechtspraak blijkt dat een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen op de (rooskleuriger) informatie in het UPO meestal niet slaagt. Want de lijn in de rechtspraak is dat de pensioenuitvoerder zich er op kan beroepen dat het pensioenreglement bepalend is en niet het UPO.

Toch een hoger pensioen claimen

Soms kunt u de pensioenuitvoerder wél houden aan de, foute, rooskleuriger informatie in het UPO. Bijvoorbeeld als u al jarenlang die foute informatie heeft gekregen, op basis daarvan juist geen aanvullende (pensioen)voorzieningen afsluit, of daarom heeft besloten eerder te stoppen met werken. Als u aantoont door die verkeerde informatie in een nadeliger situatie terecht te zijn gekomen, dan kunt u die hogere pensioenuitkering mogelijk wel claimen.

Vertrouwen op te rooskleurige offerte pensioenfonds

Een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 10 mei 2017 biedt hoop voor het kunnen claimen van een hoger pensioen. Een werknemer wilde met vervroegd pensioen gaan en vroeg het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) offerte van zijn pensioenrecht. Dat zou € 59.000,- bruto per jaar zijn tot zijn 65e en € 30.000,- bruto per jaar daarna levenslang. De man koos voor dit eerdere pensioen en besloot te stoppen met werken. Maar later vertelde PMT hem dat er een foutje was gemaakt en dat hij maar recht had op respectievelijk € 56.000,- en € 28.000,- per jaar. De man claimde bij de rechter toch de hogere bedragen. En met succes, want hij had mogen vertrouwen op die hogere bedragen op de offerte.

Wat nu?

Voelt u zich benadeeld of op het verkeerde been gezet door (verkeerde) informatie van uw pensioenfonds, dan kunt u afhankelijk van uw omstandigheden in overleg met de pensioenuitvoerder of via de rechter uw schade proberen te verhalen.

Koen Vermeulen is advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht bij GMW advocaten in Den Haag. Hij is gespecialiseerd in ontslagrecht, collectief arbeidsrecht, ambtenarenrecht en pensioenrecht. Hij is inmiddels 16 jaar advocaat, en werkt sinds 2008 bij GMW advocaten. Naast zijn werk als advocaat voor werkgevers en werknemers, geeft Koen postacademisch onderwijs aan de Universiteit Leiden. Ook schrijft hij regelmatig artikelen voor diverse vakbladen over arbeids- en pensioenrecht.

Lees meer over