Financieel/Ondernemen
1032886025
Ondernemen

Coronasteun voor meer bedrijven toegankelijk

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (CDA)

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (CDA)

Den Haag - Ondernemers krijgen meer tijd om een ’coronakrediet’ terug te betalen. Daarnaast kunnen meer bedrijven aanspraak maken op de eenmalige gift van 4.000 euro van het kabinet.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (CDA)

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (CDA)

Staatssecretaris Keijzer laat weten de regels te versoepelen voor ondernemers die nu krediet nodig hebben. Het gaat om geld dat via een speciale borgstelling voor mkb’ers wordt verstrekt. De looptijd van dat krediet was twee jaar, maar is nu verlengd naar vier jaar. Dat geeft ondernemers meer tijd om na de crisis terug te betalen. De toegang tot de borgstelling wordt ook laagdrempeliger.

Daarnaast krijgen meer bedrijven recht op de gift van 4.000 euro die het kabinet geeft aan ondernemers die hun bedrijf niet vanuit hun woning bestieren. Zij krijgen dat geld om aan hun vaste lasten zoals de huur van een kantoorruimte te voldoen.

Of een bedrijf de gift krijgt, hangt af van de sector waarin ze actief zijn en geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Keijzer heeft nu geregeld dat bedrijven die met hun hoofdactiviteit niet voldoen aan de voorwaarden voor hun gift, die alsnog kunnen krijgen als de nevenactiviteit waarmee ze staan ingeschreven wel binnen de voorwaarden valt.