Nieuws/Financieel
1037223
Financieel

Stichting wil verhoor SNS

Stichting Beheer SNS Reaal heeft bij de rechtbank in Amsterdam een verzoekschrift ingediend voor het houden van een voorlopig getuigenverhoor over de gang van zaken die uiteindelijk heeft geleid tot nationalisatie van de bank-verzekeraar.

De voormalige meerderheidsaandeelhouder, die door de onteigening een vermogen van €1,1 miljard verloor, wil via het getuigenverhoor van onder anderen (ex-)bestuurders van de bank-verzekeraar alsnog alle informatie krijgen die nodig is voor de procedure die bij de Ondernemingskamer loopt voor compensatie van geleden schade.

De stichting zegt met het horen van getuigen, onder wie ook functionarissen van het ministerie van Financiën en DNB, bovendien een proces op gang te willen brengen waarbij betrokkenen publieke verantwoording afleggen over de periode die voorafging aan de nationalisatie.