Financieel/Geld
1037383635
Geld

Kadaster registreert een derde minder verkochte huizen

DEN HAAG (ANP/DFT) - De krapte op de woningmarkt blijft groot. Het Kadaster registreerde in het eerste kwartaal 34% minder verkochte huizen. Die registratie loopt meestal twee tot drie maanden achter op het sluiten van de koopovereenkomst, dus in deze cijfers zit nog niet het effect van de verdubbelde hypotheektarieven en de oorlog in Oekraïne.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster werden in het eerste kwartaal 43.923 woningverkopen geregistreerd. Dat was het laagste aantal in zes jaar tijd. De gemiddelde prijs van de geregistreerde woningen lag in maart 19,5% hoger dan een jaar geleden. Daarin zit dus een vertragingseffect omdat het aankopen van enige maanden eerder betrof.

Onlangs meldde makelaarsorganisatie NVM op basis van actuele transacties van makelaars dat de prijsstijging in het eerste kwartaal is afgezwakt naar minder dan 14%. Ten opzichte van een kwartaal eerder was sprake van een prijsdaling van ruim 2%. De opgelopen hypotheektarieven en toegenomen onzekerheid drukken de toch al hoog opgelopen woningprijzen, aldus de makelaarsvereniging.

Volgens het CBS lagen in alle provincies het aantal geregistreerde transacties lager op zowel jaar- als kwartaalbasis. In Utrecht was de daling op jaarbasis het grootst met bijna 39% minder verkochte woningen. In Flevoland was dit het minst groot, al daalde het aantal transacties hier nog altijd met bijna een kwart.

Daar tegenover stegen de geregistreerde prijzen in Flevoland met 25% weer het hardst. Limburg sluit hier de rij. In de zuidelijke provincie was een huis in doorsnee 17% meer waard dan een jaar eerder.

Qua woningtypen was de daling van de transacties het minst te merken bij appartementen. Daar was sprake van een min van 16%. Het aantal tussenwoningen, vrijstaande huizen en twee-onder-een-kapwoningen dat van eigenaar wisselde daalde tussen de 36 en 40%.