Nieuws/Financieel
1041293
Financieel

Duits vastgoed geen zeepbel

Vorige week waarschuwde de Bundesbank in een rapport opnieuw over de snelle stijging van de huizenprijzen en een ‘vastgoedbubbel’. Tegelijkertijd bevestigde de Duitse centrale bank dat de prijzen van vastgoed in Duitsland voorlopig nog wel flink zullen blijven stijgen.

Een brede hausse wordt verwacht. Enige uitleg én nuance over de vastgoedmarkt(en) in Duitsland lijkt op zijn plaats.

Inhaalslag

De Duitse vastgoedmarkt is de laatste decennia in het algemeen ver achtergebleven bij de stijgingen in de rest van Europa. Er is de laatste jaren daarom sprake van een inhaalslag. In dat licht bezien is er zeker gemiddeld gezien in Duitsland geen sprake van een zeepbel.

In sommige segmenten en (vooral) steden zijn de prijzen echter wel erg hard omhoog gegaan. Maar in een stad als Berlijn waren de prijzen ook ver beneden die van andere (hoofd)steden in Europa. Alles moet dus in perspectief geplaatst worden. Daarnaast is de hypotheekrente in Duitsland 1 tot 1,5% lager dan in ons land en moet men bij de aankoop van objecten veel meer eigen vermogen inbrengen en verplicht aflossen op leningen. Dit beperkt de risico’s.

Positieve prijsontwikkeling

Duitsland groeit, is stabiel en dient als politiek en financieel-economisch voorbeeld voor de rest van Europa. Dit lokte gedurende de afgelopen jaren natuurlijk (institutionele) beleggers.

In de grote steden als Frankfurt, Hamburg, München, Hannover, Berlijn, Keulen en Stuttgart was er, zeker ook gezien vanuit internationaal beleggingsperspectief, de afgelopen jaren veel  meer vraag dan aanbod. Dit leidde tot forse prijsstijgingen in het topsegment.

Net onder de  top van de markt, zien we een vergelijkbare, maar nog achterblijvende ontwikkeling. Kopers die in het topsegment niet slagen, richten hun blik op het segment eronder. Dit blijft zorgen voor een positieve prijsontwikkeling.

Drie elementen spelen rol

Een andere trend is dat bepaalde partijen nog steeds gedwongen zijn vastgoed te verkopen. Daardoor is er een duidelijke onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod net onder de top van de markt. De voordelen zijn evident. Nu vastgoed kopen tegen relatief lage prijzen in een verder opgaande markt is aantrekkelijk. Want naast een goed direct rendement en bescherming tegen inflatie, wordt ook geprofiteerd van waardestijgingen.

Er zijn geen andere belangrijke beleggingscategorieën die deze drie elementen in zich verenigen. Het is hierdoor minder bezwaarlijk als één ervan achterblijft. De kansen die er nu zijn in de Duitse markt nodigen uit om ervan te profiteren.

Gezonde belangstelling

Directe rendementen van 7 tot 8% zijn in Duitsland reëel, met inflatiecorrecties van 2 tot 3% en waardestijgingen van 4 tot 8% geeft dit per saldo aanzienlijke beleggingsrendementen. Dit kan niemand garanderen, maar de uitgangspunten zijn aanwezig.

Om bovengenoemde redenen blijft de Duitse vastgoedmarkt een gezonde belangstelling genieten van (internationale institutionele) beleggers. Het staat bovenaan de lijstjes van landen om in te investeren.

Zo zijn er meer actuele ontwikkelingen; de volgende keer meer over de toestand in de vastgoedwereld.

Frits Panhuyzen, is algemeen directeur SynVest Beleggingsfondsen www.synvest.nl