Nieuws/Financieel
1041406
Financieel

Voorkeur voor ondergewaardeerde aandelen Europa

Edmond de Rothschild heeft een voorkeur voor Europese aandelen, want die zijn ondergewaardeerd.

De waarderingen van Europese aandelen zijn nog onvoldoende afgestemd op het economisch herstel, aldus Edmond de Rothschild. De ingrijpende herstructureringen die in het recente verleden door veel ondernemingen zijn doorgevoerd, zullen dan tot een aanzienlijke stijging van de bedrijfswinsten leiden. Europese aandelen zijn ook ondergewaardeerd ten opzichte van Amerikaanse, maar ze zijn bezig met een inhaalrace die zich naar verwachting zal voortzetten als het economisch herstel in Europa verder gestalte krijgt. Voorts worden Europese aandelen relatief ondergewaardeerd vergeleken met obligaties. De vermogensbeheerder schrijft dat het economisch herstel in de wereld meer synchroon gaat lopen. Ook blijven centrale banken, inclusief de Amerikaanse Federal Reserve, een ondersteunend beleid met verruimende maatregelen voorstaan. De Rothschild stelt ook vast dat de internationale overname- en fusieactiviteit eindelijk aan het toenemen is. Wat betreft assetallocatie geeft De Rothschild een overweging aan Europese aandelen, maar wijst daarbij wel op de opleving van het politieke risico in onder andere Italië. Ook is er enige zorg over het herstel van de Europese economie. Bij de vorige marktbeschouwing gaf De Rothschild een positief oordeel over staatsleningen, met name Europese; Amerikaanse obligaties gingen naar 'neutraal'. Nu is het oordeel over obligaties 'neutraal', met nog steeds het accent op Europa. De Rothschild rekent erop dat de politieke crisis in de VS opgelost wordt, want als dat niet lukt heeft het ernstige negatieve consequenties voor de betrokken politici. De vermogensbeheerder verwacht verder dat het dichtdraaien van de kredietkraan weer hoog op de agenda komt, maar dat de Fed wel zeer voorzichtig te werk zal gaan.