Nieuws/Financieel
1041495
Financieel

Al bijna 10% meer dividend in 2013

De dividendportefeuille levert een jaarlijks groeiend dividendbedrag op. In 2013 werd er inmiddels al bijna 10% meer dividend ontvangen dan in 2012. De huidige portefeuille is goed voor 153 keer dividend per jaar.

Zoals ik wel vaker heb benadrukt, is de dividendportefeuille met name gericht op de zeer lange termijn. Met het verstrijken van de jaren wordt het zogenoemde 'compounding effect' (rente-op-rente) steeds groter en kan een enorm eindkapitaal gerealiseerd worden. Om dat te bereiken wordt het dividend vier keer per jaar herbelegd en wordt er uitsluitend geïnvesteerd in aandelen die een kwalitatief sterk dividend uitkeren. Dat betekent een minstens houdbare uitkering die het liefst jaarlijks verder wordt verhoogd. Na ruim negen maanden in 2013 hebben inmiddels 33 van de nu veertig aandelen in de dividendportefeuille hun dividend verhoogd. Dat is inclusief de twee laatste aankopen van 2 oktober. Op jaarbasis ontvang ik nu 153 keer dividend, ofwel zo'n 3 uitkeringen per week. Dankzij de combinatie van herbeleggen en jaarlijkse dividendverhogingen door vrijwel alle aandelen in portefeuille was er bij de slotkoersen van dinsdag 15 oktober sprake van een voorlopige dividendgroei van exact 9% ten opzichte van 2012, toen de dividendportefeuille goed was voor een dividendbedrag van in totaal €4663. De enorme sprong in een paar weken tijd, ondanks de zeer zwakke dollar, is te danken aan drie factoren. De laatste ronde herbeleggen eind september, het gemiddeld hogere dividendrendement van de nieuwe aankopen, én, last but not least, een aantal stevige dividendverhogingen. Dividendverhogingen Abbott en United tech Zo verhoogde United Technologies in oktober het dividend met ruim 10,1%, vorige week gevolgd door Abbott Laboratories met een dividendverhoging van liefst 57,1%. Als deze laatste verhoging door Abbott, dat nu 42 jaar op rij zijn dividend verhoogt, meegerekend wordt, komt de totale dividendgroei voor de portefeuille in 2013 al bijna op 10% uit. De ruim €5000 aan geschatte dividendinkomsten voor de dividendportefeuille resulteert in een huidig dividendrendement van 3,2%.  Gemeten vanaf de start in september 2011 kijken beleggers inmiddels tegen een dividendrendement van ruim 5% op hun investering aan. Dat percentage zal de komende jaren steeds verder oplopen. Nieuwe aankopen Ook de komende maanden wil ik weer een paar nieuwe sterke dividendaandelen toevoegen (aankondiging via Twitter @mennovanhoven), uiteraard afhankelijk van het koersverloop.  De laatste aankopen van 2 oktober kwamen vorige week allebei met sterke cijfers, die door beleggers werden beloond met een mooie koersstijging. Met name in Europa heb ik nog een paar schitterende aandelen op het oog. Centraal staat wederom een sterke dividendhistorie en vooral prima vooruitzichten ten aanzien van het dividend voor de komende jaren. Bij de slotkoersen van vrijdag was het totaalrendement voor de dividendportefeuille exact 57%. In 2013 bedraagt het rendement 19,3%, goed voor het derde opeenvolgende jaar waarin een dubbelcijferig rendement wordt behaald. Bekijk de volledige dividendportefeuille in het Dividend E-magazine van oktober. Tekst: Menno van Hoven, 15 oktober 2013