1044497
Financieel

Extra 10%-belasting op vermogen geen losse flodder

Het IMF is met een plan gekomen om 10% belasting te gaan heffen op vermogen. Zomaar een losse flodder? Nee, een bericht als dit moet serieus worden genomen. In het verleden zijn diverse voorbeelden te geven van roofacties van staten die in financiële problemen zijn gekomen.

Het IMF is recent met een plan naar buiten gekomen om de schuldencrisis op te lossen. Staten zouden hun begrotings- en schuldenproblemen kunnen oplossen door een (eenmalige) belasting van 10% te heffen op privévermogen. Het idee werd eerder ook al door de Boston Consulting Group naar voren gebracht. Hollande heeft in Frankrijk zoiets al ingevoerd. Het IMF heeft de informatie over de zogeheten ‘capital levy’ in hun Fiscal Monitor van oktober 2013 verwerkt.

 

Daarbij merkte het IMF terecht op dat de ‘aantrekkelijkheid’ (namens wie spreekt het IMF eigenlijk?) van deze belasting het grootst is als hij onverwacht wordt geheven, dus voordat kapitaalvlucht kan plaatsvinden. Logisch, maar dat werpt meteen de vraag op waarom dit bericht dan wereldkundig wordt gemaakt. In de Nederlandse media stond dat een dergelijke vermogensbelasting waarschijnlijk alleen gaat gelden voor vermogens boven de €250.000.

 

Grofweg drie manier van schuldreductie

Volgens het IMF zouden er in het verleden – toen er ook schuldencrises waren - diverse bekende economen voorstander geweest zijn van een dergelijke vermogensbelasting, onder wie niet de minste: Pigou, Ricardo en Schumpeter. Ook Keynes stond ooit in dit rijtje voorstanders, maar hij is later van mening veranderd. Het IMF plaatst deze maatregel in relatie tot andere maatregelen die kunnen worden genomen om schulden te reduceren, namelijk schulden afstempelen of inflatie.

Maar wacht eens even! Worden hier niet even (eerlijk) de contouren geschetst van hoe we uit de schuldencrisis komen? Juist! Om het nog maar even heel cru te stellen, zodat iedereen weet wat hem te wachten staat: de huidige schuldencrisis kan alleen opgelost door hogere belasting (zoals belasting op vermogen,) afstempeling van overheidschulden of (hyper)inflatie. In alle gevallen zijn mensen met nettovermogen de klos, waarover straks meer.

Het verleden is het bewijs

En voor wie het nog niet helemaal beseft. Het verleden toont aan dat het altijd zo gegaan is. Van het kwartje van Kok op de brandstoffen (nog tamelijk onschuldig) tot de tiende penning die Hertog van Alva in 1569 in de Nederlanden ging heffen op de verkoop van roerende zaken en die een belangrijke aanjager was om de Tachtigjarige Oorlog te beginnen (minder onschuldig dus).

Wat Italië in de afgelopen 150 jaar heeft gedaan met zijn bijna altijd te hoge schulden is ook interessant. In een studie van Antonio Pedone ‘Every time is different, but in the end the problem is always the same. The long and varied history of Italy’s persistently high public debt’ staan alle fasen beschreven waarin Italië hoge overheidsschulden opbouwde en de middelen die werden toegepast om die weer te reduceren.

Italië voorbeeld van hoe het zal gaan

Italië is hét land dat in de afgelopen 150 jaar gemiddeld genomen de hoogste schuldquote (schuld/bbp-ratio) heeft gehad van alle ontwikkelde landen (je vraagt je af waarom een land met zo’n trackrecord überhaupt tot de euro is toegelaten). De Italiaanse schulden werden in het verleden altijd afgebouwd door óf sterke economische groei (zoals vlak na WOII), schuldomzetting of -kwijtschelding, hyperinflatie, privatiseringen en belastingheffingen op vermogen of een combinatie van een aantal, waarbij (hyper)inflatie bij bijna alle schuldreducties een rol speelde.

Laten we de keiharde feiten onder ogen zien. Het is zoals Duitse professor Hans-Olaf Henkel, voormalig president van Bundesverband der Deutschen Industrie, laatst op een eurolezing in De Balie van Amsterdam, georganiseerd door DDS zei: ‘de oplossing van de eurocrisis zal een Griekse tragedie worden’. Het IMF zet (eindelijk) eerlijk de mogelijkheden op een rijtje wat overheden zouden kunnen doen en wat ons dus zal overkomen.

Wat te doen?

Ik begrijp niet waarom mensen nu zo graag hun schulden willen aflossen. Als je de rente kunt betalen, dan zou ik die schulden lekker laten staan. Inflatie is er al en als er straks nog meer van komt (het verleden toont aan dat dit een van de manieren is om uit een schuldencrisis te komen) dan inflateert de schuld vanzelf weg. Banken willen graag dat schulden worden afgelost omdat de balans er dan beter uit ziet. Maar dat is uit eigenbelang van de banken geredeneerd.

Verder is het zeker in deze tijd belangrijk vermogen op andere manieren weg te zetten. Beleggen in aandelen is wellicht veiliger dan staatspapier, want dat kan een keer worden afgestempeld. Aanmerkelijke belangen opbouwen (box 2) kan wellicht ook een uitweg zijn. Soms ga je bijna complotten zien. Er wordt nu gesproken over het fiscaal gunstig laten uitkeren van vermogen uit stamrecht BV’s, te weten een belaste uitkering van 80% (i.p.v. 100%) van het vermogen. Stel je doet dat en er komt ineens een heffing op vrij vermogen? Beetgenomen heet dat.

Harry Geels is econoom en directeur Research en partner bij Inmaxxa Vermogensbeheer in Naarden (www.inmaxxa.nl). Daarnaast is hij hoofdredacteur van Traders Club Magazine (TCM) (www.tradersclub.nl) en partner van de ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze opinie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Geels geven zijn persoonlijke mening weer.