Financieel/Geld
1048239903
Geld

Recordaantal bezwaren tegen WOZ-waarde

Geluidsoverlast is een van de redenen om een verlaging van de WOZ-waarde te eisen.

Geluidsoverlast is een van de redenen om een verlaging van de WOZ-waarde te eisen.

Amsterdam - Meer huiseigenaren dan ooit hebben bezwaar gemaakt tegen hun WOZ-beschikking, vaak via speciale bureaus. Volgend jaar wordt weer een grote stijging van de WOZ-waarde verwacht.

Geluidsoverlast is een van de redenen om een verlaging van de WOZ-waarde te eisen.

Geluidsoverlast is een van de redenen om een verlaging van de WOZ-waarde te eisen.

Er is dit jaar bezwaar gemaakt tegen de waardering van 189.000 woningen, meldt de Waarderingskamer, die controleert hoe gemeenten de wet uitvoeren. De WOZ-waarde is de maatstaf voor onder meer de gemeentelijke onroerendezaakbelasting en de erfbelasting.

Huizenprijzenstijging

In totaal ligt er nu een bezwaar voor 2,4% van alle woningen in Nederland, meer dan ooit. Vorig jaar was dat 2,1% en in 2018 nog maar 1,5%. De Waarderingskamer denkt dat die stijging mede komt doordat huiseigenaren „niet helemaal herkennen” dat de huizenprijzen zo enorm zijn gestegen. „Voor een ander deel kan er sprake zijn van onvoldoende kwaliteit van de taxaties”.

Vorig jaar werd in vier van de tien gevallen met succes bezwaar aangetekend. Gemiddeld ging er bijna 11% van de eerder getaxeerde waarde af.

Dit jaar is de gemiddelde WOZ-waarde gestegen met omstreeks 8,6%. De Waarderingskamer verwacht volgend jaar een stijging tussen 6 en 8%, in lijn met de huizensprijsstijging die het CBS en het Kadaster constateerden over 2019 (de peildatum van de WOZ-waarde ligt op 1 januari van het jaar voor het jaar dat men aangifte doet).

De Waarderingskamer ziet dat dit jaar meer mensen dan ooit bezwaar hebben ingediend via een speciaal WOZ-bureau, dat meestal op basis van no-cure-no-pay werkt. Dat gebeurt inmiddels in ruim 40% van de gevallen, tegen 22% in 2017.

Zulke WOZ-bureaus verdienen aan proceskostenvergoedingen van de overheid bij een geslaagd bezwaar. Vorig jaar werd in totaal €12 miljoen uitgekeerd, meldt de Waarderingskamer. Er wordt nu onderzoek gedaan naar het functioneren van deze nieuwe bedrijfstak. In het najaar worden de resultaten verwacht.