Nieuws/Financieel
1054268056
Financieel

Werkloosheid loopt licht op

Den Haag - Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7000 per maand gestegen naar 321.000. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juli was dat 3,4 procent. De stijging van het aantal werklozen deed zich voor in de leeftijdsgroepen tot 45 jaar. In totaal hadden 4,1 miljoen mensen hadden in augustus om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5000 per maand afgenomen.

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte vorige maand 237.000 ww-uitkeringen. Dat zijn er bijna 42.000 minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van juli steeg het aantal ww-uitkeringen met wel, maar dat heeft onder meer te maken met de traditionele 'zomerpiek" bij met name pedagogische beroepen. Tijdelijke contracten worden beëindigd omdat het werk afloopt en niet voldoende vakantiedagen zijn opgebouwd om de hele zomer doorbetaald te krijgen.