Nieuws/Financieel
1057755
Financieel

’Beleg voor goede en slechte tijden’

Fondsbeheerder Maarten Geerdink van Petercam stelt dat discipline bij beleggen heel belangrijk is. Bovendien pleit hij voor een zodanige samenstelling van de portefeuille, dat deze zowel in goede als slechte tijden relatief goed scoort. Graag vernemen we ook uw visie over beleggen.

Belegt sinds: Midden jaren negentig. Ik behoorde tot de eerste beheerders van het Amsterdam Mutual Fund, een investeringsfonds beheerd door studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Daarna ging ik aan de slag bij het Shell Pensioenfonds in Nederland en het hedgefonds Brevan Howard in Londen.

Risico’s: Om via actief beheer meer waarde toe te voegen, is een pragmatische en gedisciplineerde beleggingsstijl noodzakelijk, waarbij zowel de selectie van aandelen en obligaties als de portefeuilleconstructie centraal staat. Het juist inschatten van de risico’s die je neemt als belegger is essentieel voor een goede langetermijnprestatie. Een zorgvuldige portefeuilleconstructie is daarom van erg groot belang.

Tip: Zorg als belegger altijd voor een combinatie van investeringen waarbij een deel het goed zal doen in moeilijke tijden en waarbij een deel juist profiteert tijdens goede tijden.