Nieuws/Financieel
1057934
Financieel

Akkoord Aegon over Koersplan

Aegon en Stichting Koersplandewegkwijt hebben overeenstemming bereikt over de uitvoering van het arrest van de Hoge Raad inzake Koersplan. Dat maakte de stichting zaterdagavond bekend. De Hoge Raad bepaalde op 14 juni dat Aegon afnemers van Koersplan te veel premie liet betalen voor een overlijdensrisicoverzekering. De verzekeraar schatte destijds in dat er tientallen miljoenen euro's gemoeid zullen zijn met de compensatie.

Volgens de stichting gaat Aegon nu met terugwerkende kracht de waarde van de circa 30.000 polissen die tussen 1989 en 1998 werden afgesloten berekenen. Volgens een zegsvrouw van Aegon betreft dit de polissen van de leden van Koersplandewegkwijt. In totaal verkocht de verzekeraar ongeveer 700.000 Koersplanpolissen.

De herberekening gebeurt op basis van de in het arrest voorgeschreven premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Deelnemers zullen van de stichting een vergoeding ontvangen op basis van de herberekening. Bij lopende polissen wordt de vergoeding bijgestort en bij beëindigde polissen wordt het geld gestort op de opgegeven bankrekeningen.

Rentevergoeding

Koersplandewegkwijt en Aegon spraken ook af dat de verzekeraar bij beëindigde polissen een met de stichting overeengekomen rentevergoeding betaalt. De hoogte daarvan is afhankelijk van het jaar van beëindiging 4,5, 4 of 3 procent per jaar over de meerwaarde van de herberekening. De deelnemers krijgen ook het inschrijfgeld van 75 euro terug.

Verder betaalt Aegon de stichting een vergoeding van de gemaakte proceskosten en worden de herberekening steekproefsgewijs gecontroleerd door Koersplandewegkwijt. Aegon verwacht de deelnemers met een inmiddels gestopte polis tussen december van dit jaar en maart 2014 te informeren over de uitkomst van de herberekening.

Voor klanten die niet zijn aangesloten bij de stichting, vergelijkt Aegon de premie van een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering met de premie die bij Koersplan is berekend. Aegon zal vervolgens bekijken of verdere stappen gepast zijn. Koersplandewegkwijt is door Aegon gevraagd hierin een actieve rol als klankbord te vervullen.