Financieel/Geld
1062147530
Geld

AFM: iedereen met woekerpolis is nu ’geactiveerd’

Boze woekerpolisklanten protesteren bij Achmea.

Boze woekerpolisklanten protesteren bij Achmea.

Amsterdam - Iedereen met een woekerpolis is inmiddels door zijn verzekeraar benaderd om daar een oplossing voor te zoeken. Daarmee sluit toezichthouder AFM het doorlopende onderzoeksdossier naar de informatieplicht van verzekeraars.

Boze woekerpolisklanten protesteren bij Achmea.

Boze woekerpolisklanten protesteren bij Achmea.

Die werden de afgelopen jaren door de toezichthouder op de huid gezeten. Verzekeraars moesten al hun klanten met een woekerpolis ’activeren’. Oftewel: erop wijzen dat ze een woekerpolis hebben en daar een oplossing voor aanbieden. Sommige verzekeraars werden de afgelopen jaren geregeld op de vingers getikt omdat ze niet genoeg vaart maakten met het benaderen van hun woekerpolisklanten. Het dossier had eigenlijk eind 2017 al gesloten moeten worden, als het aan de AFM zou liggen.

Dat alle klanten als ’geactiveerd’ aangevinkt zijn, betekent niet dat iedereen daadwerkelijk bereikt is. Bijna 1 op de 10 klanten is ’ondanks inspanning niet bereikt’.

Afkopen

Uit een begeleidende Kamerbrief van het ministerie van Financiën blijkt dat 40% van de klanten ervoor gekozen heeft om de beleggingsverzekering meteen helemaal af te kopen. Iets meer dan een kwart heeft er bewust voor gekozen om niks te veranderen en 13% heeft de woekerpolis aangepast of premievrij gemaakt. Naast de 9% van de klanten die niet bereikt zijn is er nog 11% die alleen maar geïnformeerd is. Dus heeft uiteindelijk vier op de vijf klanten bewust iets of niets met de woekerpolis gedaan.

Iedereen die geactiveerd werd kreeg kosteloos advies van zijn verzekeraar. Het ging in totaal om ruim 2 miljoen polissen. Deze acties staan los van de rechtszaken en eventuele claims die nog tegen meerdere verzekeraars lopen. De AFM stelt ook dat verzekeraars nazorg blijven bieden aan de woekerpolisklanten.