Nieuws/Financieel
1063556396
Financieel

Nieuw regeerakkoord

Industrie omarmt klimaatambitie, maar mist concrete uitwerking

Den Haag - De industrie is overwegend postief over het nieuwe coalitieakkoord. Zowel VNCI, de branchevereniging van de chemische industrie, als de metaal- en elektrobedrijven in FME zijn erover te spreken dat het kabinet de nadruk legt op klimaat. Teleurstellend vindt FME dat nog zo weinig uitgewerkt is.

VNCI zegt blij te zijn dat het kabinet een duidelijke keuze maakt voor groene industriepolitiek. „We zijn verheugd dat de partijen maatwerkafspraken met de industrie willen maken en voorstellen doen om versneld in infrastructuur te investeren”, zegt VNCI-voorzitter Bernard Wientjes. „Hierdoor kan de chemische industrie ook concrete toezeggingen doen om grote investeringen te realiseren die leiden tot een CO2-neutrale en circulaire productie in 2050.”

Mensen nodig

De bedrijven in de metaal, elektro- en technologiesector roemen de €6 miljard die de coalitie wil uittrekken voor innovatie met als doel dat uiteindelijk 3% van het bbp in innovatie te investeren. Net als VNCI staat ook FME achter de verhogen van de CO2-reductie van 49% naar 55% in 2030 en mogelijk zelfs 60%. „Maar dan hebben we wel een infrastructuur voor elektrificatie nodig”, aldus FME-voorzitter Theo Henrar. „En zonder mensen met de juiste vaardigheden is een succesvolle energietransitie überhaupt onmogelijk.”

FME noemt het zeer teleurstellend dat de coalitie geen duidelijke plannen heeft om dit tekort aan te pakken. Ook op andere beleidsterreinen ziet de organisatie dat er nog veel uitgewerkt moet worden. Henrar: „Ik vind het betreurenswaardig dat het nog maanden duurt voordat de plannen concreet zijn. Je zou toch verwachten dat als je zó lang met elkaar praat om tot een akkoord te komen, de coalitie nu al veel verder zou zijn.”

Nieuw regeerakkoordLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover