Nieuws/Financieel
1065633
Financieel

'Koopkrachtverlies 2014 rond 1 procent'

De gemiddelde koopkracht daalt komend jaar rond een procent. Daarbij zullen de middeninkomens iets beter af zijn dan de hoogste en de laagste inkomens. Bovendien heeft de coalitie definitief een akkoord bereikt over de bezuinigingen van 6 miljard euro voor 2014.

Dat is de uitkomst van het inmiddels afgeronde begrotingsoverleg tussen VVD en PvdA, melden Haagse bronnen aan De Telegraaf.

Schenken

De coalitie heeft ook besloten dat alle Nederlanders een ton belastingvrij mogen schenken. Dat geld moet gestoken worden in de eigen woning van de ontvanger. Zo kan de hypotheekschuld verlaagd worden of kan het geld gebruikt worden voor investeringen of renovatie van het huis. Hiermee hoopt de coalitie vermogens los te weken en in de economie te laten vloeien. De maatregel moet ook de hoge woningschuld in ons land wat terugdringen.

Het kabinet zet verder het mes in toeslagen. Een rapport van de commissie Van Dijkhuizen vormt daarvoor de leidraad. Die adviseert de toeslagen gericht op inkomensondersteuning te stroomlijnen en te vereenvoudigen door invoering van een huishoudentoeslag, in plaats verschillende toeslagen als huurtoeslag en zorgtoeslag. Daarmee wordt het aantal rechthebbenden op een toeslag teruggebracht, zo is de verwachting.

Energieakkoord

Nederlanders zullen ook merken dat een verhoging van de energiebelasting komend jaar minder fors uitpakt dan beoogd. Die maatregel is afgesproken in een uitgewerkt energieakkoord, waar het kabinet zich naar verwachting vrijdag over buigt. De laatste onderhandelingen daartoe hoopt minister Kamp (Economische Zaken) deze week af te ronden. Naar verluidt ligt de milieubeweging nog dwars in het overleg. Voor de zomer lekten de contouren van de energiedeal al uit.

Het schrappen van 600 miljoen aan lastenverlichting voor het bedrijfsleven, als onderdeel van de zes miljard euro aan bezuinigingen, wordt enigszins bijgesteld. Daardoor wordt er nog steeds gesneden in de lastenverlichting, maar minder dan 600 miljoen euro.

Naar verluidt zag de coalitie zich tijdens de onderhandelingen ook geconfronteerd met een ’tegenvaller’ van een miljard euro aan de lastenkant. Wettelijk is vastgelegd dat de ww-premie voor bedrijven moet stijgen als de aanspraak op werkloosheidsuitkeringen stijgt. Dat is het geval, nu de werkloosheid in rap tempo oploopt.

Eerder werd al bekend dat het kabinet verder geld zoekt door de belastingschijven niet aan te passen aan de inflatie, door de nullijn voor overheidspersoneel te verlengen en door te korten op het budget van ministeries.

Alle plannen worden officieel pas bekend met Prinsjesdag.