Nieuws/Financieel
1066629843
Financieel

Recordoverslag haven Rotterdam

ROTTERDAM - De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2019 een overslag gerealiseerd van 240,7 miljoen ton, een nieuw record. Dat is 3,4% meer dan in het eerste halfjaar van 2018.

De groei van de containeroverslag zette door met 6,4% in TEU-eenheden. Andere uitschieters zijn ruwe olie (+2,8%) en LNG (+94%). Dalingen waren er in het eerste halfjaar te zien in olieproducten (-5,8%) en agribulk (-7,2%). De financiële resultaten van Havenbedrijf Rotterdam waren naar wens.

De ontvangen zeehavengelden en de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen namen licht toe resulterend in een omzetgroei van 4% naar € 357,8 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor belastingen verbeterde met 7% naar € 134,8 miljoen.

Volgens topman Allard Castelein gaat het goed met de overslag in de haven. „Met name in het zo belangrijke marktsegment containers. We moeten blijven investeren in fysieke infrastructuur en digitale oplossingen voor handel en logistiek.”

Met de energietransitie zijn in de Rotterdamse haven afgelopen halfjaar volgens hem stappen vooruit gezet. „Zo toont het bedrijfsleven veel interesse om deel te nemen aan het Porthos-project voor opslag van CO2 in lege gasvelden in de Noordzee. Daardoor kan de uitstoot van CO2 nog vóór 2030 met twee tot vier megaton omlaag”, aldus Castelein.

Het investeringsniveau in de eerste zes maanden van 2019 was € 177,1 miljoen. Havenbedrijf Rotterdam sloeg in mei de eerste paal voor een efficiënte Container Exchange Route. De aanleg van het Theemswegtracé, waarbij een gedeelte van de havenspoorlijn wordt omgelegd, loopt ook op schema.

Castelein: „Op macro-economisch terrein blijven de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen. Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na de Brexit. De vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel zijn onzeker. Daarom verwachten we in het tweede halfjaar van 2019 een lichte afzwakking van de groei in goederenoverslag.”