Nieuws/Financieel
1067807
Financieel

SER vindt cao niet achterhaald

Het stelsel van cao’s die worden afgesproken door bonden en werkgeversorganisaties, is nog niet achterhaald, vindt de Sociaal Economische Raad. Waar wel aan gewerkt moet worden, is versterking van het draagvlak onder werknemers, door hen meer te betrekken bij de totstandkoming.

Dat schrijft de SER in een advies, dat gisteren werd gepubliceerd. De reageerde hiermee op een adviesaanvraag uit 2012 van toenmalig minister Kamp die zich afvroeg of de algemeen verbindverklaring van cao’s nog wel te rijmen viel met het gestaag afnemend aantal leden van de vakbonden die de arbeidsovereenkomsten afsluiten.

In Nederland vallen 6,1 miljoen, oftewel 80% van de werknemers onder de werking van een cao, waarin vakbonden namens het personeel met de werkgevers afspraken hebben gemaakt over loon, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden.

Vraagtekens

Maar rond de representativiteit van met name de bonden rezen de laatste jaren steeds meer vraagtekens, aangezien het percentage werknemers dat lid is van een bond sinds het begin van deze eeuw daalde van 25 naar circa 20%. Telden de bonden in 2000 nog 1,91 miljoen leden, inmiddels is dat aantal gedaald tot 1,85 leden terwijl de beroepsbevolking alleen maar toenam. Bovendien zijn het overwegend oudere generaties met vaste contracten die zich bij een vakbond aansluiten. Onder jongeren is veel minder interesse.