Nieuws/Financieel
1067814
Financieel

'Betrek niet-vakbondsleden bij cao-overleg'

Ook voor niet-vakbondsleden zou een plaatsje moeten worden weggelegd bij cao-overleggen. Dat oppert de Sociaal-Economische Raad (SER) vrijdag in een advies. Volgens het overlegorgaan van onder meer werkgevers en vakorganisaties is het belangrijk dat er zo veel mogelijk werknemers bij de cao worden betrokken.

Nu hebben cao-afspraken nog wel voldoende draagvlak, maar met het oog op de toekomst doen vakbonden en werkgevers er goed aan hier meer aandacht aan te besteden. Tal van ontwikkelingen, zoals individualisering, veranderingen op de arbeidsmarkt en de teruglopende organisatiegraad van het personeel, maken dat er vragen worden gesteld bij de bestaande situatie, constateert de raad.

Zo komen er steeds meer zzp'ers bij, die als zelfstandige ondernemers in beginsel niet onder de cao vallen. Daarnaast neemt het aantal buitenlandse werknemers toe, die vaak op buitenlandse arbeidsvoorwaarden werkzaam zijn in Nederland.

De arbeidsvoorwaarden van ongeveer 80 procent van de Nederlandse werknemers worden bepaald door een cao. Draagvlak voor deze afspraken is daarmee tegelijkertijd ook draagvlak voor de arbeidsverhoudingen in ons land, aldus de SER.