Nieuws/Financieel
1067898
Financieel

Weet wat de ETF bezit

Kennis is macht, ook bij ETF-beleggers. Hoe meer zij weten van de ETF hoe minder zij voor verrassingen worden gesteld. Weet daarom wat de ETF bezit.

Een ETF volgt een onderliggende index. Twee indices die vergelijkbare delen van de markt dekken en soms bijna identieke namen hebben, kunnen onderling echter enorm verschillen. Daarom is het belangrijk om de eigenschappen van de onderliggende index van de ETF te kennen en te weten of deze passen bij de beleggingsdoelstellingen. Doorgaans is bij ETF’s  geen sprake van een goede of verkeerde index, maar goed opgebouwde indices (en dus ETF’s) geven een positief antwoord op de meeste van de onderstaande vragen.

  • Weerspiegelt de index (of ETF) de markt of sector op juiste wijze?

Iedere ETF moet schipperen tussen totale marktdekking en de mogelijkheid om in alle individuele aandelen te beleggen.

  • Zijn de criteria voor samenstelling van de index transparant en openbaar?

Objectieve criteria maken het voor de fondsbeheerder mogelijk min of meer accuraat te voorzien welke effecten aan de index worden toegevoegd of eruit verwijderd.

  • Zijn de gegevens over het rendement van de index accuraat, compleet en gemakkelijk verkrijgbaar?

Betrouwbare gegevens bieden fondsbeheerders en beleggers de mogelijkheid om indices binnen één marktsector en in verschillende sectoren met elkaar te vergelijken.

  • Is de index bij beleggers algemeen bekend en wordt hij veel gebruikt?

Een bekende index kan worden gebruikt voor vergelijkingen binnen peer groups, maar ook als betrouwbare benchmark voor lange termijnbeleggers.

  • Hoe vaak wordt de index gewijzigd?

Het wijzigen van een index brengt altijd herwegingskosten met zich mee voor de ETF. Hoe lager de omloopsnelheid van een index des te lager de herwegingskosten voor de fondsaanbieder, en dus voor de belegger.

Meer lezen: Fondsenoverzicht Nederland iShares