Nieuws/Financieel
1067899
Financieel

Hoe vind ik de juiste ETF-aanbieder?

Ervaring is belangrijk, ook bij aanbieders van ETF’s. Daarom moeten beleggers kritisch kijken naar het CV van een ETF-aanbieder.

De omvang, marktdekking, expertise en inzet van ETF-aanbieders kunnen aanzienlijk verschillen.  Dit kan de performance op diverse manieren beïnvloeden. Beleggers doen er goed aan om bij de keuze van een ETF-aanbieder te kijken naar:

  • De omvang van de beleggingsactiviteiten, met het oog op lagere kosten en betere mogelijkheden om de markt te volgen;
  • De reputatie op het gebied van portefeuillebeheer, het beperken van de tracking error en transactiekosten;
  • De mate waarin de aanbieder service en ondersteuning biedt en beleggers, intermediairs  en marktpartijen informeert;
  • Kennis van indexopbouw en –methodologie;
  • Inzet voor productontwikkeling.

ETF-aanbieders moeten uitgebreide ervaring hebben in het beheren van indexbeleggingen. Ook dienen ze te beschikken over deskundige beheerders en gespecialiseerde onderzoeksteams. Minstens zo belangrijk is het echter dat de ETF-aanbieder zijn best doet om beleggers te informeren over nieuwe ontwikkelingen in de sector.

Voordat beleggers een ETF uitkiezen, moeten ze aandacht schenken aan verschillende factoren, niet alleen aan de kosten. Hierbij moet een afweging worden gemaakt. Een belegger kan bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een ETF die zeer liquide is met een lage spread om de transactiekosten laag te houden, ook al betekent dit dat de tracking error hoger kan zijn. Iedere belegger stelt persoonlijke eisen aan een belegging en heeft eigen opvattingen over risico en rendement. De vraag die beleggers zich moeten stellen, is niet: wat is de beste ETF?, maar: wat is de beste ETF voor mijn portefeuille?