Nieuws/Financieel
1067900
Financieel

Totale kosten maken het rendement

Kosten zijn van negatieve invloed op het rendement. Daarom moeten ETF-beleggers goed weten wat de totale kosten zijn van producten waarin zij beleggen.

Het eerste waarnaar iedere ETF-belegger kijkt bij een beleggingsproduct is de TER, ofwel de totale kostenratio. Dat is de totale vergoeding die beleggers betalen aan het fondshuis voor fondsbeheer, licenties, bewaring en operationele activiteiten. Bij ETF's wordt de TER vermeld in het prospectus of in de Essentiele Beleggingsinformatie, als percentage van het fondsvermogen dat naar operationele uitgaven gaat. Ongeacht of een ETF winst of verlies maakt, wordt de TER beleggers altijd in rekening gebracht. Niet in de vorm van een factuur, maar door ze te verrekenen in de koers van de ETF.

Daarnaast zijn er andere kosten zoals herwegingskosten als de samenstelling van een index wordt aangepast. Ook kunnen er inkomsten zijn voor het fonds.

Herwegingskosten

Herwegingskosten zijn specifiek toe te schrijven aan het passief volgen van een index, zoals een ETF doet. Indexaanbieders zoals AEX, de Duitse DAX of MSCI herwegen hun indices periodiek. De samenstelling van de AEX-index wordt bijvoorbeeld één keer per jaar onder de loep genomen. Een herweging leidt tot extra kosten voor de fondsbeheerder die effecten moet kopen en verkopen. 

Inkomsten

Naast kosten kunnen er ook opbrengsten zijn voor ETF-beleggers, bijvoorbeeld door het uitlenen van effecten (securities lending) door de fondsbeheerder of dividenduitkeringen. Die kunnen het verschil tussen het rendement van de indextracker en dat van de index beïnvloeden. De mogelijkheid van extra inkomsten kan net als de impliciete kosten per fonds verschillen. Onderstaand voorbeeld laat zien dat de TER niet alles zegt over de kosten die een ETF met zich meebrengt.

Transactiekosten voor de belegger

Meer ervaren beleggers weten dat transactiekosten onlosmakelijk zijn verbonden met handelen op de beurs. Deze kosten worden in tegenstelling tot de TER beleggers niet in rekening gebracht door de fondsbeheerder, maar door een bank of broker (effectenmakelaar). De kosten vallen in twee componenten uiteen: de bied/laat spread (in feite het verschil tussen de koop- en verkoopprijs) en (beurs)makelaarsprovisies.

  • Bied-/laat-spread: het verschil tussen de bied- en laatkoers. De biedkoers is de prijs die voor de ETF wordt geboden. De laatkoers is de prijs waartegen verkopers bereid zijn de ETF te verkopen;
  • Makelaarsprovisie: omdat ETF’s als normale aandelen worden verhandeld hebben beleggers te maken met makelaarsprovisies: de kosten om orders door brokers op de beurs te laten uitvoeren.

iShares heeft een raamwerk ontwikkeld dat beleggers ondersteunt bij het kiezen van een ETP (Exhange Traded Product). Download de brochure.