Nieuws/Financieel
1067902
Financieel

Wisselkoerseffecten beïnvloeden het rendement sterk

Beleggen in vreemde valuta kan het rendement zowel positief als negatief beïnvloeden. Daarom is valutarisico een voor beleggers belangrijke factor om rekening mee te houden.

Wisselkoersschommelingen zijn vaak in het nieuws en kunnen om een aantal redenen plaatsvinden: de wisselwerking tussen de handelsbalans, het monetaire en begrotingsbeleid, de overheidsschuld, het tempo van de economische groei en de inflatie en rente in verschillende landen. Nederlandse beleggers die effecten buiten de eurozone kopen zijn blootgesteld aan valutarisico’s omdat zij euro’s voor valuta omwisselen waarin de effecten genoteerd staan. Daarmee hebben zij direct te maken met  de koersschommelingen van een vreemde munt en kan pas als de opbrengst na verkoop van de effecten wordt ingewisseld voor euro’s het rendement van de belegging worden bepaald.

Beleggers zijn doorgaans gespitst op rendement bij de selectie van fondsen maar waardestijgingen of waardedalingen van buitenlandse valuta in de tijd dat een belegger de effecten in bezit had, kunnen in flinke mate gunstig of ongunstig uitpakken op het rendement. Een voorbeeld. Als de Dow Jones 11% stijgt in een maand tijd, maar de dollar in diezelfde periode 8% terugvalt ten opzichte van de euro dan bedraagt het rendement voor Europese beleggers slechts 3%.

Wat iedere beleggen moet weten over niet-euro beleggingen

  • Blootstelling aan buitenlandse valuta zorgt voor een extra gespreide portefeuille, omdat het extra diversificatie toevoegt aan de beleggingen. De financiële markten in de wereld gaan immers nooit tegelijk gezamenlijk omhoog en omlaag;
  • Door ETF's in bezit te hebben met effecten uit de Verenigde Staten, Europa en Azië wordt de stijging van één valuta veelal gecompenseerd door de daling van andere. Dit wordt ook wel natuurlijke indekking genoemd;
  • Obligaties en aandelen die noteren in vreemde valuta keren uiteraard ook dividend en coupons uit in vreemde valuta.

Speculeren op vreemde valuta

Een investering in Amerikaanse aandelen of indirecte belegging via een beleggingsfonds of ETF in de Verenigde Staten betekent dus evengoed speculeren op een waardestijging van de dollar en een waardedaling van de euro. Bij dat gunstige scenario treedt een tweetrapsraket in werking omdat de belegger én van koerswinst profiteert én bij omruil ook meer euro’s krijgt voor zijn dollars dan op het moment van aankoop.  Als zowel koersen van aandelen en obligaties buiten Europa dalen als lokale valuta ten opzichte van de euro dan wordt een belegger dubbel in zijn portomennee getroffen.

ETF’s die obligaties of aandelen buiten de eurozone volgen, kunnen de valutablootstelling hebben afgedekt. Dit wordt valutahedging genoemd. Een ETF kan aandelen Apple in bezit hebben, maar het valutarisico afdekken door Amerikaanse dollars te verkopen en euro’s te kopen met behulp van een valutatermijncontract. Een ETF die een mandje Amerikaanse aandelen volgt en niet is blootgesteld aan de dollar geeft een ander rendement dan een ETF die de prijseffecten van de Greenback niet uitsluit. Of een ETF gebruik maakt van valutahedging is na te lezen in de prospectus of op de website van de ETF-aanbieder. De naam van de ETF verklapt het ook; vaak is ergens het woord hedged met een muntsoort erbij te lezen, bijvoorbeeld iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged.