Nieuws/Financieel
1067904
Financieel

Trackingverschil

Het is om een aantal redenen lastig voor een ETF of indexfonds om een-op-een de prestaties van de index die het volgt na te bootsen.

Hoe beter de ETF daarin slaagt hoe kleiner het trackingverschil: het verschil tussen het rendement van de indextracker en het rendement van de index. Omgekeerd kan ook worden gezegd dat hoe groter het trackingverschil is hoe groter de kans dat het rendement van de ETF zal afwijken van dat van de index. Maar hoe ontstaat zo’n verschil eigenlijk? Wij zetten de oorzaken op een rij.

Kosten die het fonds moet dragen

Een eenvoudige oorzaak voor het verschil zijn de kosten die een indexfonds moet dragen. Het gaat om kosten van het fondsbeheer, trustees, licentieverlening en operationele kosten voor ETF-beleggingen. iShares probeert zo transparant mogelijk te zijn over de kosten, bijvoorbeeld door de totale kostenratio (TER) van de fondsen dagelijks te berekenen en op de website te publiceren. Lees echter altijd de financiële bijsluiter van een fonds.

Daarnaast zijn er meer impliciete kosten zoals aan- en verkoopkosten en herwegingskosten als de samenstelling van een index wordt aangepast. Bij transactiekosten speelt het verschil tussen de koop- en verkoopprijs en provisie voor de effectenmakelaar een rol.

Inkomsten die het fonds ontvangt

Er gaat bij een indexfonds iets uit, maar er kan ook iets binnenkomen. Zoals inkomsten uit het eventueel uitlenen van effecten aan andere partijen en dividendbetalingen. Die kunnen het trackingverschil positief beïnvloeden.

Prestaties van kasgeld

Als een indexfonds kasgeld aanhoudt dat anders presteert dan de index die het volgt kan dat het trackingverschil zowel positief als negatief beïnvloeden.

Repliceringsmethoden

Als een bepaalde index niet volledig maar gedeeltelijk wordt nagebootst of er is sprake van synthetische replicatie dan kan dat van invloed zijn op het trackingverschil. Dat kan zowel positief als negatief uitpakken.

Fiscale behandeling

Het rendementsverschil wordt ook beïnvloed door het belastingregime van een land. Indices gaan in de regel uit van een standaard bronbelasting op dividenden, maar de belasting die het fonds moet afdragen hangt af van de vestigingsplaats. Daar kan een mild dividendregime heersen of een fonds vrijstelling krijgen.