Nieuws/Financieel
1067906
Financieel

Passief versus actief

Beleggers in ETF’s volgen over het algemeen een passieve beleggingsstrategie, ten onrechte de ‘luie’ tegenhanger van actief beleggen genoemd. Een actieve belegger wil beter presteren dan de markt, een passieve belegger is tevreden met het marktgemiddelde als rendement.

Passief beleggen vereist weinig handelen van een fondsbeheerder, die daardoor de kosten voor beleggers laag kan houden. En dat komt het rendement ten goede. Het is overigens een misverstand dat passief beleggen een synoniem is voor op de belegging zitten en afwachten wat er gebeurt. Ook voor het zo goed mogelijk repliceren van een index en het rendement is het oog van de meester noodzakelijk. En beleggers moeten evengoed actieve keuzes maken uit een rijk geschakeerd palet aan onderliggende indices.

Passief beleggen

  • Kans op hoger rendement door lagere kosten;
  • Gemakkelijk beleggen;
  • De index wordt zo nauwgezet mogelijk gevolgd.

Zoals het leeuwendeel van de ETF's passief wordt beheerd, wordt een meerderheid van de beleggingsfondsen actief beheerd. Een goede fondsmanager kan door kennis, timing, inzicht en een goede radar voor marktontwikkelingen de benchmark verslaan, maar daartegenover staan in de regel hogere kosten. Bijvoorbeeld beheervergoedingen, aan- en verkoopkosten en onderzoekskosten. Het extra rendement moet dus opwegen tegen de extra kosten.

Actief beleggen

  • Kans op hoger rendement dan de index;
  • Actief beheerd door fondsmanager;
  • Gemakkelijk beleggen in sectoren.

Geschiedenis

Al sinds de jaren zeventig woedt de discussie over wat betere rendementen oplevert: actief of passief beleggen. Een eenduidig antwoord is niet te geven. Wetenschappelijke studies spreken elkaar tegen. Voor veel beleggers is het daarom een kwestie van overtuiging want voor beide beleggingsmethoden valt veel te zeggen en beide hebben hun voor- en nadelen. Een keuze maken is ook niet per se nodig; veel beleggers kiezen voor een combinatie van actief en passief. Institutionele beleggers maken al jaar gebruik van indexbeleggen, terwijl de afgelopen drie jaar passief beleggen ook sterk aan populariteit gewonnen heeft onder particuliere beleggers door het gemak en het vooruitzicht op een redelijk rendement tegen lage kosten.