Nieuws/Financieel
1067908
Financieel

De ETF-markt ontleed

De kans op duizeligheid bij klanten is groot als de bakker 1.500 soorten brood verkoopt. De ETF-markt telt een gelijk aantal producten, maar het aanbod is toch redelijk overzichtelijk.

Van één indextracker in 1993 tot twee decennia later meer dan 1.500 ETF's met een gecombineerd belegd vermogen van ruim 1,4 triljoen dollar. De groei van de markt voor ETF’s is onstuimig, en houdt nog altijd aan. Dagelijks komen er nieuwe indextrackers bij. Wie dat enorme aanbod onder de loep legt, komt echter al snel tot de conclusie dat de markt best overzichtelijk is en wordt gedomineerd door aandelen- en obligatietrackers en een paar grote aanbieders. Met dank aan onderstaande rubricering en categorisering.

Onderverdeeld naar beleggingscategorie

Een uitsplitsing naar beleggingscategorie maakt direct de dominantie zichtbaar van ETF’s die zich op aandelen richten, gevolgd door obligaties. Aandelen-ETF’s bestrijken 80% van de markt. De grootste aandelentracker gemeten naar belegd vermogen volgt de S&P 500. Dat is de index van 500 grootste Amerikaanse aandelen gemeten naar marktkapitalisatie. ETF-beleggers leggen sowieso een duidelijke voorkeur aan de dag voor meer bekende, breed samengestelde indices zoals de MSCI World Index (bijna 2.000 aandelen uit ruim 20 landen) of MSCI Emerging Markets Index (2.700 aandelen uit meer dan 21 landen).

Beleggingscategorie

Aantal ETF’s

Aandelen

879

Obligaties

215

Grondstoffen

151

Alternatieve beleggingen

54

Valuta

37

Vastgoed

35

Meerdere beleggingscategorieën tegelijk

35

Preferente aandelen

8

Onderverdeling naar aanbieders

Met een mondiaal marktaandeel van 41,2% is iShares verreweg de belangrijkste aanbieder van ETF’s. Ook wordt duidelijk dat drie aanbieders het grootste deel van de markt in handen hebben. Het gaat om bijna 85% van het belegd vermogen (**). In Europa bestaat de top drie overigens uit iShares (43% marktaandeel), Deutsche Bank (13%) en Lyxor (11%). 

Aanbieder

Marktaandeel wereldwijd

Belegd vermogen

iShares

41,2%

587.383.664 dollar

State Street

24,4%

339.911.267 dollar

Vanguard

18,2%264.026.690 dollar

Europa versus Verenigde Staten

De Verenigde Staten en Europa zijn de twee grootste ETF-markten in de wereld. Europa loopt achter op de VS, waar meer ETF’s voorhanden zijn en meer vermogen is gestoken in de beleggingscategorie, ook door particuliere beleggers. Kleine Amerikaanse beleggers zijn goed voor 50% van de totale ETF-beleggingen, tegen maar 10% in Europa. Europese ETF-beleggingen beslaan 3,5% van de totale markt voor actief en passief beheerde beleggingsfondsen, tegen de VS 8%. Nederland behoort in Europa tot de landen met het hoogste groeipotentieel voor indextrackers, zo blijkt uit onderzoek van Ernst & Young.

Actief versus passief beheer

Meer dan 95% van alle ETF’s volgt een index zonder dat daar actief beheer aan te pas komt. Actief beheerde ETF’s die de ruimte vullen tussen een volledig passief beheerde ETF en actief beheerd beleggingsfonds, zijn echter in opkomst. Een actief beheerde ETF volgt een index, maar managers kunnen meer of minder vermogen aan sectoren toewijzen of afwijken van de index. De markt telt 50 van dergelijke indextrackers met bijna 13 miljard dollar aan belegd vermogen. Het leeuwendeel richt zich op obligaties.

ETF’s met een hefboom en omgekeerde ETF’s

De markt telt 250 ETF’s met een totaal belegd vermogen van 31 miljard dollar, die gebruik maken van een hefboom (leveraged ETF) of een index gespiegeld volgen (inverse ETF). Deze fondsen gebruiken short selling, derivaten en andere technieken om versneld van koersschommelingen te profiteren. Het grootste deel van de ETF’s stijgt (of daalt) twee keer zo snel als de onderliggende index, een klein deel drie keer. Ze worden met name gebruikt door actieve beleggers om op korte termijn versneld te kunnen profiteren van koersschommelingen.

  • (*) Peildatum eind april 2013
  • (**) Peildatum februari 2012