Nieuws/Financieel
1068993
Financieel

Ons gedogen, Gorbachovs verjaardag

Stel : Er is een coalitie in de regering. Hun meerderheid in de Tweede Kamer is vier zetels (79/71). Zij, DIE meerderheid,  “regeren” of althans ………..wat als regeren daarvoor mag doorgaan.

De peilingen van de ondersteunende landgenoten is met 45 zetels afgenomen. Aan de coalitie resteren nog 34 zetels. …….. ofwel  minder dan 25%. Lees : één op de vier !!!

De POWER van 25%

Dat is de ploeg die u, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer,  alles voorschrijft en waarmee u, als rechtgeaarde democraat,  genoegen mee dient te nemen.

U laat u, in feite door minder dan 1/4 van  een gesteunde regering, voorschrijven wat U eigenlijk wel, maar naar mijn mening, steeds minder wil.

Een vergelijkbaar tijdperk als resultante van Bierputch in München lijkt begonnen te zijn. Ook in 1930 behaalde de toenmalige regering in Duitsland 107 van de 577 zetels, wat in feite nog  minder was. Maar toen, ook als regering, bleef volharden : de gevolgen kennen wij inmiddels, allen.

Gorbachov

Na onze – gratis - werkzaamheden voor Michael Gorbachov, die de gevolgen van het ongebreidelde “communisme c.q. socialisme” maar ook de combinatie met het “kapitalisme” aan den lijve had ondervonden, en die - en  - heden zijn verjaardag vierde, zou rillen van de gedachte, dat een land met slechts 25% politieke ondersteuning bestuurd zou moeten worden.

Fressen und Moral

Het is volkomen absurd, dat een regering die zich zo weinig ondersteund weet door de bevolking, en met name gevoerd wordt door partijen en figuren die zich vooral overal uitspreken over de “z.g.n. democratie” , nog steeds niet de handdoek in de ring hebben gegooid. 

Uit 1928 resoneert dan ook een oude schlager : “Wie ihr es immer dreht und immer schiebt “: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.”

Wat dat betreft is deze regering en velen van hun partijgenoten een lichtend voorbeeld. Maar vooral wat hun eigen Fressen betreft. De voorbeelden uit de eigen geledingen zijn meer dan stuitend. Maar wat vooral bij de burgers beklijft is de eigen cognitieve dissonantie. De burgers, die deze term niet kennen voelen het echter tot in hun diepste zielenroerselen en vertalen dat op hun eigen wijze. Als bakermat voor een echte revolutie. Mind my words.

W.D. Okkerse MBA is CEO OK-Rating Institute BV, Voorzitter RvB OK-Score Institute CvBA en Voorzitter Rating Committee European Rating House, Brussel.