Nieuws/Financieel
1070716
Financieel

'Effect opkoopbeleid Fed is beperkt'

De grootschalige opkoop van obligaties door de Federal Reserve (Fed) heeft slechts een zeer beperkt effect op de economische groei. Dat concluderen twee economen van het Amerikaanse stelsel van centrale banken in een maandag gepubliceerd rapport.

Volgens de economen zorgt de opkoop van ongeveer 600 miljard dollar aan obligaties voor ongeveer 0,13 procentpunt extra groei van de Amerikaanse economie. Een eerdere studie schatte het positieve effect nog op zo'n 3 procentpunt. De kans op zo'n groot effect is volgens de onderzoekers echter ,,verwaarloosbaar''.

Rentebeleid

De economen concluderen verder dat het rentebeleid van de Fed een grotere invloed heeft op de economie. Een duidelijke communicatie over het moment waarop de rente wordt verhoogd is volgens hen dan ook belangrijker dan uitspraken over het moment waarop het stimuleringsbeleid wordt teruggedraaid.