Nieuws/Financieel
1073198
Financieel

Vernietigende overheid

De twee vaak gehoorde/geschreven zinnen aangaande de economische crisis zijn “De overheid moet banen creëren” en “De overheid moet de economie stimuleren”. De personen die deze gedachten propageren hebben niet door wat een overheid nu precies is, of ze werken voor de overheid (het werken voor de overheid sluit overigens niet uit dat de persoon in kwestie ook maar iets van een overheid begrijpt). Een overheid creëert netto gezien niets, want het neemt inkomen in beslag en gebruikt dat uiterst inefficiënt en aan de verkeerde doelen. Hiermee vernietigt de overheid juist waarde.

Frappant

Een overheid voegt niets toe, het ontneemt 50% van het inkomen bij de werkende ingezetene en bedrijven en besteedt en herverdeelt dat op uiterst inefficiënte wijze. Dit komt doordat de overheid een ambtenarenapparaat nodig heeft om belastingen vast te stellen, te innen, en te herverdelen. Het hervedelen houdt in dat er weer ambtenaren moeten zijn die bepalen wie, wat, waar, en wanneer krijgt. Net zoals bij veel goede doelen, blijft er dus ontzettend veel (belasting)geld aan de strijkstok hangen terwijl bij het uiteindelijke doel maar een fractie terecht komt. Het gekke is dus dat niemand van een bedrijf zou accepteren dat alles vooraf betaald moet worden terwijl het bedrijf niet eens specificeert wat voor diensten zij gaan leveren in ruil voor het geld. Maar van de overheid accepteert iedereen het!

Asbakkeninspecteurs…

Erger nog dan inefficiëntie, is dat de overheid met al haar ambtenaren dus ook bepaalt waar het geld aan besteed moet worden. De keuzes die gemaakt worden zijn vaak zwakzinnig te noemen (JSF, interieur UWV, computersysteem UWV, computersysteem politie, politietop salarissen van meer dan 2 ton, ontwikkelingshulp die niet werkt, geld en garanties om de euro drijvende te houden, 4 inspecteurs om de asbak van Zomergasten te onderzoeken, banken nationaliseren, Vogelaarwijken, en zo verder). De geschiedenis leert ons dat de overheid uiterst inefficiënt en volkomen ineffectief met ons belastinggeld omgaat. Veel van de diensten die zij levert kan een privaat bedrijf direct en beter doen en tegen lagere kosten (tolwegen bijvoorbeeld). Door alleen al de enorme overhead van de ambtenarij eruit te snijden, zijn er enorme kostenbesparingen te bewerkstelligen, maar als er dan ook nog effectiever met het geld wordt omgesprongen (de juiste doelen), dan wordt er pas echt meer bereikt. Dit geeft ruimte want de belastingbetaler hoeft dan minder belasting te betalen en krijgt er meer voor terug. Deze financiële meevaller zal altijd hoger uitvallen dan de nieuwe kosten (zoals tolwegen) voor de belastingbetaler. Netto gaan de mensen er dus op vooruit.

De rol en plaats van de overheid

Dit betekent echter niet dat geen enkele taak bij de overheid thuis hoort (denk aan onder andere defensie, rechters en politie), maar de controle hierop moet wel zodanig zijn dat de inefficiëntie en ineffectiviteit tot het minimum beperkt kan worden. De verantwoordelijke ambtenaren moeten worden afgerekend op prestaties. Zonder consequenties zullen ambtenaren nooit op hun scherpst zijn en dit is een groot deel van het probleem met overheden. Niemand is verantwoordelijk en zelfs de grootste prutsers krijgen een mooie positie in de banencarrousel die Den Haag/Brussel heet. Eigenlijk zou de kiezer een motie van wantrouwen moeten kunnen indienen tegen de eindverantwoordelijken (ministers, staatssecretarissen, afdelingshoofden) die bij voldoende steun automatisch tot een bindend referendum moeten leiden over het wel of niet ontslaan van de betreffende bewindsman/vrouw.

Afzetters!

Nu hebben we niets van dit alles. Althans, niet zoals ik het hier bedoel. De overheid wil bijvoorbeeld wel besparen, maar dit is helemaal geen besparing. Het huidige plan op ouderenzorg is daar een voorbeeld van. De familie/mantelzorger moet meer taken op zich nemen. Op zich een idee, maar in de huidige context zo krom als wat. Waar de overheid vroeger minder dan 10% van het inkomen in beslag nam is dat nu dus iets van 50%. Daarvoor beloofden zij allerlei extra lekkers en leuks zoals ouderenzorg. Nu willen ze het geld (belasting) wat ze hiervoor krijgen houden, maar niet de dienst leveren (ouderenzorg; die moet u dus voortaan zelf leveren). U wordt dus gewoon afgezet.

De overheid doorzien

Dus waar de overheid zegt dat zij bezuinigt, is zij meestal bezig met verzwaren van de lasten en/of het leveren van minder diensten voor meer geld. Waar de overheid zegt banen te creëren, is zij eigenlijk bezig met verzwaren van lasten en het reduceren van de effectiviteit van het belastinggeld. Waar de overheid zegt de economie te stimuleren, zorgt zij vaak juist voor een misallocatie (geld uitgeven aan de verkeerde dingen), die de economie uiteindelijk niet ten goede komt. Al met al is de overheid een totale ramp. Zij moet drastisch worden verkleind (en daarmee ook de belastingdruk) en onder gezag van de kiezer gezet worden die de middelen moet krijgen om incompetentie af te straffen. Zolang dit allemaal niet gebeurt, zal de ramp die overheid heet alleen maar groter worden.         

Alexander Sassen van Elsloo is oprichter van Sassen Research & Consultancy Company. Voorheen was hij head of research bij Hobart Capital Markets in Londen en deed hij aandelen- en hedgefundsales bij onder andere Kepler, MF Global en Rabo Securities.