Nieuws/Financieel
1073587
Financieel

Analistenadviezen per sector in kaart gebracht

Analisten hebben het nog steeds niet op Europese banken. Aandelen uit de olie & gasindustrie staan bij hen wel hoog in het vaandel. Ze zijn echter nog meer te spreken over consumentengoederen en warempel recreatie & reizen waar de koersdoelen stelselmatig worden verhoogd.

Omdat een goede grafiek meer zegt dan duizend woorden, volgt hieronder per sector de grafische weergave van de analistenadviezen voor de STOXX Europe 600. De naam licht al een tipje van de sluier, de STOXX Europe 600 bestaat uit de 600 belangrijkste aandelen van 18 zogeheten ontwikkelde Europese landen verspreid over 19 sectoren. Momenteel telt de pan-Europese index 32 Nederlandse aandelen. Groot-Brittannië is met 181 eenheden de hofleverancier. Een saillant detail: hoewel Duitsland alom gezien wordt als de sterkhouder van de eurozone, is het contigent aan Franse aandelen groter. De STOXX Europese 600 telt 66 Duitse aandelen en Frankrijk levert er 82. Dat is een kwart meer dan Duitsland. Griekenland en Portugal daarentegen worden als gevolg van de eurocrisis vertegenwoordigd een handvol aandelen. Maar zij vormden altijd al een kleine minderheid. Een blik op de grafische analyse van de STOXX Europe 600 leert dat analisten almaar minder koopwaardig vinden. Er is duidelijk sprake van een neerwaartse trend in het aantal koopadviezen sinds januari 2012. Bovendien lijkt het erop dat analisten door de bank genomen het winstpotentieel van Europese aandelen almaar lager inschatten, ook al blijkt begin juli dat de afstand tussen het gemiddelde koersdoel en de actuele koers is toegenomen. Hetgeen grotendeels te danken is aan de tijdelijke koersinzinking die verband hield met de onzekerheid over de voortzetting van het accommoderende beleid van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Ook in de auto-industrie is er sprake van een neerwaartse trend in het aantal koopadviezen. Nochtans stonden de aandelen in heel 2012 in hoog aanzien bij analisten. De sector werd overladen met koopadviezen. De visualisatie van de bankensector ontsluiert dat analisten nog steeds weinig op hebben met hun sector. Er zit nauwelijks beweging in het percentage koopadviezen. Opvallend is wel dat in de loop van dit jaar het koersdoel flink werd verhoogd. Wellicht drijven analisten mee op het sentiment van Amerikaanse bankaandelen en vrezen ze tegelijkertijd dat bij Europese banken nog lijken in de kast zitten. Het sentiment rond aandelen uit de Europese basisindustrie is grimmig: lagere koersen, lagere koersdoelen en minder koopadviezen. De sector biedt ogenschijnlijk wel het grootste winstpotentieel, maar dat is ook een gevolg van het feit dat de sectorindex zuidwaarts koerst. De bouwsector kampt met een dalende koopadviezen, maar het gemiddelde koersdoel en de sectorindex geven blijk van een opwaartse trend, zij het dat die een meer volatieler verloop kennen. In principe is het beeld qua sentiment bij chemie soortgelijk, maar de sector zit duidelijk in de lift zoals blijkt uit het verloop van het gemiddelde koersdoel. Analisten leggen het koersdoel voor de producenten van consumentengoederen almaar hoger. Dat optimisme wordt echter niet gestaafd door het aantal koopadviezen. Drank & voeding is een van de weinige sectoren waar analisten sinds begin 2012 het koersdoel stapsgewijs verhogen. Aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar werden analisten gepakt in snelheid. Het gemiddelde koersdoel lag toen twee procent onder het sectorgemiddelde. Analisten stellen het koersdoel voor de farmaceutische industrie kwartaal op kwartaal scherper en ook hier lag begin april, zoals in de levensmiddelenindustrie, de lat van het gemiddelde koersdoel onder de actuele koers. Ook de Europese financiële dienstverleners, zoals beursgenoteerde effectenbeurzen en houdstermaatschappijen, lijken het vertrouwen van analisten te verliezen. Het aantal koopadviezen daalt gestaag en ook het winstpotentieel vertoont een dalende trend. Hieronder de grafische weergave van de analistenadviezen voor Europese industriële dienstverleners. Er zit bij mediabedrijven nauwelijks beweging in de koopadviezen en hoewel analisten hun koersdoelen stelselmatig verhogen, blijken de aandelen nog sneller te stijgen. Hierdoor vertoont het winstpotentieel per saldo een dalende trend. De voorgespiegelde koerswinst voor aandelen uit de sector bedraagt amper zes procent. In 2012 lag in de nutssector het percentage koopadviezen verankerd op zo’n 62,5 procent, maar ligt nu stabiel op een lager niveau. Op zich is zowel bij het koersdoel als het koersverloop sprake van een dalende trend, maar mogelijk gloort een trendommekeer. Analisten verhoogden sinds lange tijd hun koersdoelen. Aandelen uit de olie- & gasindustrie krijgen al sinds de jaarwisseling de meeste koopadviezen mee. Nochtans legden analisten tot begin juli de lat (koersdoel) almaar lager. Duidt de stabilisatie op een trendommekeer of is er sprake van een tijdelijke stagnatie? De visualisatie van recreatie & reizen. Hoewel het aantal koopadviezen terugloopt, worden de koersdoelen kwartaal op kwartaal verhoogd, maar verwacht geen monsterwinst. Op media na biedt de sector het laagste winstpotentieel. Het feit dat analisten minder koopadviezen toekennen aan supermarkten geeft te denken. Ogenschijnlijk verwacht men dat de nasleep van de Europese schuldencrisis nog lang zal aanhouden. Het percentage koopadviezen staat in de sector technologie op het hoogste niveau in anderhalf jaar. Er is dus sprake van een positief sentiment rond technologie-aandelen, dat blijkt ook uit de koersdoelen. De trend bij koopadviezen is min of meer stabiel. Niettemin blijkt uit het verloop van het koersdoel dat de verwachtingen rond telecombedrijven stelselmatig worden verlaagd. Het gemiddelde koersdoel daalt stapsgewijs, maar er is mogelijk sprake van een trendommekeer. Begin juli verhoogden analisten hun koersdoelen en schroefden ze het aantal koopadviezen op. Al langere tijd is onder onroerend goed de trend bij de koopadviezen van vastgoedbedrijven neerwaarts. De laatste tijd wordt de divergentie tussen de actuele koers en het voorgespiegelde koersdoel almaar groter. Het positieve sentiment dat het gemiddelde koersdoel laat uitschijnen wordt dus niet gestaafd door de koopadviezen. In de afgelopen twaalf maanden is het sentiment rond verzekeringsmaatschappijen duidelijk veranderd. Zowel het percentage koopadviezen neemt toe alsook het gemiddelde koersdoel wat ook het winstpotentieel ten goede komt. De Europese sectoren die van analisten de meeste koopadviezen meekrijgen zijn: olie- & gas, technologie en consumentengoederen. De rangen worden gesloten door vastgoed, nutsbedrijven met als hekkensluiter van dienst de bankensector. Aandelen uit de basisindustrie bieden ogenschijnlijk het hoogste winstpotentieel en dit terwijl analisten met regelmaat hun koersdoel neerwaarts bijstellen. Bij het percentage koopadviezen past eerder een winstverwachting van 10 à 11 procent. @ Ivan Snurer