Financieel/Ondernemen
1076512
Ondernemen

Vraag & antwoord

Welke ontslagvergoeding moet ik betalen?

De arbeidsovereenkomst van een werknemer is op ons initiatief geëindigd. In zijn contract staat dat hij recht heeft op een beëindigingsvergoeding ’gelijk aan de kantonrechtersformule met een correctiefactor van 1’. Ook op de transitievergoeding maakt hij aanspraak. Moet ik beide betalen?

Als de afspraak in het contract dateert van na 1 juli 2015 (de invoeringsdatum van de transitievergoeding) dan moeten beide betaald worden, tenzij er staat dat de transitievergoeding in de beëindigingsvergoeding is verdisconteerd.

Dateert de afspraak van voor 1 juli 2015, dan hoeft u slechts één van beide te betalen. U moet de werknemer schriftelijk vragen om een keuze tussen beide ontslagvergoedingen te maken. U moet de werknemer in die brief informeren over de hoogte van zowel de transitievergoeding als de beëindigingsvergoeding. Ook moet u hem laten weten dat hij zijn keuze uiterlijk vier weken na ontvangst van de brief aan u kenbaar moet maken. Alleen als de werknemer afstand doet van de beëindigingsvergoeding, is de transitievergoeding verschuldigd. Als hij zijn keuze niet tijdig maakt, heeft hij wel recht op de beëindigingsvergoeding maar niet op de transitievergoeding.