Nieuws/Financieel
1079511
Financieel

Welke harde noten kraken tien professoren over dividendbelasting?

Emeritus hoogleraar Leo Stevens.

Emeritus hoogleraar Leo Stevens.

Het kabinet wil de dividendbelasting afschaffen. Dat kost de schatkist 1,4 miljard euro? Helpt dat de BV Nederland vooruit? Negen op tien hoogleraren denken van niet. Wat is hun mening over dit plan?

Emeritus hoogleraar Leo Stevens.

Emeritus hoogleraar Leo Stevens.

DFT vroeg tien hoogleraren, zowel economen en fiscalisten, wat zij vinden van het kabinetsplan om de dividendbelasting af te schaffen. En van de claim van premier Rutte dat er banen op het spel staan als Nederland niet meedoet in de internationale concurrentiestrijd.

Slechts één hoogleraar was het ermee eens: Hans van den Hurk, hoogleraar Europese Inkomsten- en Vennootschapsbelastingen aan de Universiteit Maastricht. Wat zeiden hij en de negen anderen over dit kabinetsvoornemen?

Harry Garretsen

Hoogleraar Internationale economie

Rijksuniversiteit Groningen

“Het argument dat afschaffing van de dividendbelasting goed of zelfs nodig zou zijn voor de groei van de Nederlandse economie in termen van meer bedrijven/banen is vergezocht.”

“De discussie lijkt op de aloude loonmatigingsdiscussie: waar ‘concurreer’ je als land op, kosten en/of kwaliteit?”

“Specifiek voor dividendbelasting: de claim van Rutte, dat als we dit niet doen dit ten koste gaat van onze werkgelegenheid is niet goed te onderbouwen vanuit macro-perspectief.”

Jaap Koelewijn

Jaap Koelewijn, Professor of Corporate Finance at Nyenrode Business Universiteit

Jaap Koelewijn, Professor of Corporate Finance at Nyenrode Business Universiteit

Hoogleraar Corporate Finance

Nyenrode Business Universiteit

“Rutte speelt hoog spel. Ik mis elke inhoudelijke onderbouwing waarom dit nodig zou zijn. Wat hebben bedrijven hieraan? Het mkb heeft er zeker niets aan. Ik sluit niet uit dat Rutte straks al zijn politieke behendigheid moet inzetten om te rechtvaardigen dat dit plan alsnog van tafel gaat.”

Harald Benink

Hoogleraar Harald Benink van de Erasmus Univertisteit te Rotterdam

Hoogleraar Harald Benink van de Erasmus Univertisteit te Rotterdam

Hoogleraar Banking and Finance

Universiteit van Tilburg

“Heel veel aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen zijn geen langetermijnbeleggers. Stel, je bent zo’n Aziatische of Amerikaanse belegger die kort in een aandeel belegt en toevallig op dat moment dividend uitgekeerd krijgt, dan krijg je ineens dit voordeeltje. Dat doet helemaal niets voor het vestigingsklimaat. Je zou dit geld dus beter kunnen steken in een nog verdere verlaging van de vennootschapsbelasting.”

Leo Stevens

Emeritus-hoogleraar Fiscale economie

Erasmus Universiteit Rotterdam

“Als de € 1,4 miljard belastingverlichting die blijkens de cijfermatige toelichting met deze post is gemoeid, wordt geplaatst tegen de achtergrond van de wenselijkheid allerlei nog later te behandelen tekortkomingen in de heffingskortingen te repareren, had ik mij een andere prioriteitsstelling kunnen voorstellen. Bij de uiteindelijke afweging lijkt het mij trouwens nuttig te weten welk deel van de belastingvermindering ten goede komt aan de aandeelhouders zelf en welk deel via het in de belastingverdragen geregelde verrekeningssysteem in feite buitenlandse schatkisten tot voordeel strekt.”

Hans van den Hurk

Hoogleraar Europese Inkomsten- en Vennootschapsbelastingen

Universiteit Maastricht

“Afschaffing van de dividendbelasting is nodig omdat het nieuwe VS-systeem een soort van vrijstellingssysteem krijgt waarbij multinationals weer vaker een VS-hoofdkantoor zullen krijgen en de businesses in de bronlanden blijven. Onderdeel van de nieuwe voorgestelde wetgeving is dat buitenlandse bronbelastingen niet langer verrekenbaar zijn. Niet-afschaffing betekent dat NL duurder wordt ten opzichte van omringende landen die die heffing niet kennen of een beter belastingverdrag hebben.”

Steven Brakman

Steven Brakman, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Steven Brakman, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoogleraar Internationale economie

Rijksuniversiteit Groningen

“Ik vind dit een merkwaardig idee. In vergelijking met andere landen is deze last niet opvallend hoog. Het lijkt een antwoord op een niet bestaand probleem.”

„De premier wijst overigens indirect, en terecht, op het belang van ’locatie’. Voor veel bedrijven zijn locatie-factoren van doorslaggevende betekenis bij een vestigingskeuze. Locatie factorenbeslaan echter een breed scala: goede infrastructuur, goed opgeleide en beschikbare beroepsbevolking, goede scholingsmogelijkheden, goed juridisch systeem, beschikbare grond, en ja ook belastingen.”

“Bedrijven zijn minder naïef dan de premier veronderstelt. Men realiseert zich heel goed dat een eventueel wat hogere belasting zich in een land als Nederland veelal vertaald en de goede kwaliteit van bovengenoemde elementen/voorzieningen; twee kanten van de locatie medaille als het ware. Daarom behoort Nederland tot de top van landen waarin geïnvesteerd wordt door buitenlandse bedrijven.”

Sweder van Wijnbergen

Sweder van Wijnbergen, hoogleraar Internationale economie Universiteit van Amsterdam.

Sweder van Wijnbergen, hoogleraar Internationale economie Universiteit van Amsterdam.

Hoogleraar Internationale economie

Universiteit van Amsterdam

“De claim dat er anders een massale uittocht komt is natuurlijk onzin: de bedrijven die er nu al zijn hebben die beslissing om hier te komen genomen ondanks die dividendbelasting. En als ze met die belasting gekomen zijn gaan ze dus zeker niet weg als de situatie onveranderd zou zijn gebleven.”

Koen Caminada

Hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving

Universiteit Leiden

“Het getuigt van realiteitszin dat het regeerakkoord de vennootschapsbelasting internationaal concurrerend wil houden en tegelijkertijd constructief inzet op het bestrijden van internationale belastingontwijking. Het afschaffen van de dividendbelasting was hiervoor niet nodig. De Nederlandse schatkist derft hierdoor 1,4 miljard euro, waarvan de opbrengst vooral zal neerslaan in de schatkisten van de landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft. Immers, door afschaffing van de Nederlandse dividendbelasting zullen buitenlandse aandeelhouders in hun eigen land dito meer belasting verschuldigd zijn.”

Edwin Heithuis

Hoogleraar Fiscale Economie

Universiteit van Amsterdam

“Deze afschaffing komt niet ten goede aan het bedrijfsleven noch aan de particuliere belegger maar effectief aan de buitenlandse staat. Internationaal is het namelijk zo dat het buitenland waar de particuliere belegger woonachtig is, de in Nederland ingehouden dividendbelasting van 15% verrekent met de inkomstenbelasting die de belegger in zijn woonland over het dividend is verschuldigd. Heft Nederland geen dividendbelasting meer, dan heft het buitenland dus meer belasting. Voor de belegger maakt het niets uit. Daardoor kan het woonland dus meer inkomstenbelasting heffen over het dividend. Dit lijkt mij negatief, althans ik kan geen reden bedenken waarom Nederland € 1,4 miljard zou laten lopen om buitenlandse staatskassen te spekken. Dit aspect lijkt in alle discussies uit het oog te worden verloren. Zo hoorde ik Klaver vorige week zeggen dat de particuliere (Amerikaanse) belegger hiervan profiteert (Wall Street) maar die belegger profiteert hier dus helemaal niet van!”

Peter Kavelaars

Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoogleraar Fiscale Economie

Erasmus Universiteit Rotterdam

“Bij mijn weten bestaat hiernaar geen onderzoek, maar het kan zijn dat het er wel is en ik het niet ken. In het algemeen zou ik menen dat het geen goede investering door de overheid is: het bedrag komt zoals we weten geheel ten goede aan buitenlandse aandeelhouders en het is niet aannemelijk dat dit tot meer investeringen leidt. Het zou in dit verband zinnig kunnen zijn te bezien hoe het in VK zit om dat daar al lange(re) geen sprake is van een dividendbelasting. Het bedrag had m.i. veel beter kunnen worden geïnvesteerd in een lastenverlichting op arbeid.”