Nieuws/Financieel
1082298
Financieel

De gouden belegging

Dat aandelen op de lange termijn zeker niet altijd maar stijgen, zullen beleggers in KPN, Philips en Aegon beamen. Wie echter naar de tienjaarsgrafiek van ASML kijkt, likt daar de vingers bij af. De vraag is hoe lang ASML dit kan volhouden.

Bezien over de periode 2003-2013 is de koers van chipmachinefabrikant ASML bijna zeven keer over de kop gegaan. Wel waren er tussentijdse forse correcties. Zoals in het jaar 2008 toen de kredietcrisis speelde en de koers halveerde tot circa €12. In februari 2011 stond er weer €34 op de borden, waarna in augustus 2011 de koers weer was teruggevallen tot circa €23. Daarna is het vrijwel in een 'rechte lijn' omhoog gegaan tot ruim €67 op moment van schrijven. Analisten tasten vaak mis Het verleden heeft geleerd dat de chipindustrie bijzonder lastig te timen is voor beleggers. Gelukkig staat u hierin niet alleen, want ook analisten hebben de koers van ASML en collegabedrijven ASMI en Besi zelden juist weten te voorspellen. Groot nadeel daarvan is dus dat het bijzonder riskant is op uw eigen intuïtie en op de bevindingen van analisten af te gaan. Nu de koers van ASML nieuwe hoogten bereikt, valt op dat menig analist zijn advies verhoogt naar kopen. Riskant en zeker bijzonder laat, ook al blijft natuurlijk onduidelijk waar de koers van ASML naar toe gaat. Eigen onderzoek Laten we toch een poging wagen om de koersontwikkeling van ASML in de afgelopen tien jaar te relateren aan de winstontwikkeling van het concern. De alsmaar stijgende koers geeft aan dat beleggers al meerdere jaren vooruit lopen op steeds hogere winsten in de toekomst. Volgens databureau FactSet, die de taxaties van een groot aantal bekende banken verzamelt, zal de winst per aandeel dit jaar nog dalen van €2,68 naar €2,30, maar in 2014 uitkomen op €3,63. Dat zou een recordresultaat zijn, hoger dan de €3,42 die over 2011 in de boeken staat. Twee dipjaren dus en dan weer een nieuw record. Vraag is wat er in de jaren daarna gaat gebeuren en of die winst in 2014 genoeg is. Onderzoeken tonen aan dat de groei nog wel even kan aanhouden, maar in een lager tempo en met wat kleine dipjes onderweg. Vergelijk met periode 2003 tot en met 2007 De periode 2003 tot en met 2007 kenschetste zich eveneens door een sterk winstherstel. De winst per aandeel steeg van een verlies in 2003 onafgebroken tot €1,45 in 2007 om vervolgens ook twee dipjaren te kennen. In 2009 was er zelfs verlies, maar in 2010 een stevig te herstel. Gedurende de jaren 2003 t/m 2007 verdubbelde de koers om vervolgens weer in 2008 stevig te dalen. Beleggers keken toen niet over de dip heen. In 2010 en 2011 liepen de winsten echter fors op om in 2012 en waarschijnlijk 2013 weer te dalen. Vergelijk met periode 2009 tot en met 2011 Gedurende deze jaren is de koers van ASML gestegen van €12 naar €33. In de dipjaren die daarop volgden is de koers per saldo alleen maar gestegen. Beleggers hebben met de logische tussentijdse onzekerheden toen wel over die dip heen gekeken en zijn vooruit gaan lopen op weer betere tijden. Feitelijk vormt dus alleen 2008 een apart jaar, het jaar van de kredietcrisis. Te positief Het is nu wel de vraag of beleggers niet te positief zijn geworden. Volgend jaar komt de winst per aandeel waarschijnlijk niet veel hoger uit dan in 2011 en de verwachting is dat de kracht van een verder marktherstel afneemt. Komt deze winstprognose uit dan impliceert dit dat de koers-winstverhouding zal dalen van een actuele 29,2 naar 18,5. Dat is niet weinig, zeker niet als we kijken naar wat beleggers voor ASML betaalden in eerdere jaren. Hiertoe hebben we naar de ultimokoersen over de afzonderlijke jaren gekeken. In 2004 en 2005 lag de k/w op respectievelijk 25,5 en 28. Aan het einde van die cyclus in 2007 bedroeg de k/w 15.8. Ultimo 2011, de laatste piek, bedroeg de waardering slechts 9,8. Het lijkt er meer op dat de markt veel geld wil betalen voor een bedrijf dat circa 80% van de markt in handen heeft en een technologische voorsprong heeft op de concurrentie. Dat wil echter nog niet zeggen dat het aandeel op deze koers een goede belegging is. Analisten kunnen dan misschien de winst goed inschatten, met de koers hebben zij minder feeling.