Nieuws/Financieel
1082500
Financieel

'Plafond olieprijs in zicht'

Het plafond van de olieprijs komt in zicht. Op middellange termijn zullen de prijsstijgingen niet doorzetten. Deze verwachting spreekt het economisch bureau van ABN Amro uit in de dinsdag gepubliceerde Energie Monitor.

Het economisch bureau noemt de in stand blijvende productieoverschotten, de sterkere dollar en mogelijk teruggedraaide stimuleringsmaatregelen als belangrijkste oorzaak. Bovendien verloopt het herstel van de wereldeconomie zeer geleidelijk en de vraag naar olie in ontwikkelde economieën blijft zelfs neutraal. ,,Dit legt niet alleen een plafond op de olieprijs, maar kan de druk in de komende jaren zelfs doen toenemen.''

In juli stegen de olieprijzen nog als gevolg van een zwakkere dollar, dalende Amerikaanse olievoorraden en doordat de Federal Reserve (Fed), het Amerikaanse stelsel van centrale banken, aankondigde de rentes voor langere tijd op een laag niveau te houden.

Risicopremie

In de laatste week van juli daalden de olieprijzen echter door tegenvallende cijfers over de bedrijvigheid in de Chinese industrie. ,,Dit resulteerde in zorgen over een vertraagde groei van de vraag naar olie.'' Een positief marktsentiment kan mogelijk in augustus leiden tot iets hogere olieprijzen.

ABN Amro denkt dat voorlopig nog steeds risicopremie op de olieprijzen zal worden berekend. ,,De totale risicopremie is ten opzichte van 2 jaar geleden zichtbaar gedaald. Doordat sprake is van aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten, met Iran als grootste risico, en de effecten van de Arabische Lente in andere landen nog steeds voelbaar zijn, zullen enkele dollars aan risicopremie onderdeel blijven van de olieprijs'', verwacht het economisch bureau.