Nieuws/Financieel
1082565
Financieel

Ondernemen op Texel

Een mooi voorbeeld van hoe de band tussen een onderneming en de aandeelhouders kan zijn, trof ik aan op Texel tijdens de pre-Sail dagen van het grote windjammer-evenement van Den Helder. Al die prachtige zeilschepen lagen een dag bij Texel, waar vroeger ook de VOC-schepen ankerden vóór de reis naar ’de Oost’. Met de VOC is meteen de link met de Amsterdamse beurs gelegd, daaraan dankt zij immers haar bestaan.

Speciaal voor deze gelegenheid verhuisde de beursgong naar deze historische plek voor de opening van de handel door Texelse ondernemers, in het bijzijn van de charmante burgemeester Francine Giskes.

Zeilschepen zijn nu verdwenen en tussen Den Helder en Texel varen moderne schepen van de TESO, de Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming. Een heuse naamloze vennootschap met een 3100-tal trouwe aandeelhouders, van wie de meesten nauwe banden met het eiland hebben. De vennootschap mag dan ‘naamloos’ zijn, de aandeelhouders zijn dat zeker niet.

Liefde

In elk jaarverslag laat TESO enkelen van hen aan het woord en zonder uitzondering spreken zij met liefde over ‘hun’ TESO. De aandelen zitten vaak al generaties lang in de familie. De waarde van de stukken, ooit 5 en 25 gulden, is sinds hun uitgifte in 1907 flink opgelopen maar ze verkopen? Ho maar! Veel loyaliteit maar weinig liquiditeit dus. Voor een liquide beurs, die het voor een groot deel moet hebben van de handel, lijk je daar niet veel mee op te schieten maar vanuit ieder bedrijf bezien, zijn loyale aandeelhouders enorm belangrijk. TESO staat voor een grote investering in een nieuwe boot en hoopt die op eigen kracht te doen, een luxe die niet iedere onderneming zich kan permitteren.

Investeren

Extra geld voor vernieuwing en om te investeren in de toekomst is er niet altijd, en daar kan de beurs een belangrijke rol spelen. Wij zijn er niet alleen voor de grote ondernemingen; ook voor de financiering van kleinere bedrijven kan de beurs van betekenis zijn.

Ik ga de laatste tijd vaker het land in om dit verhaal te vertellen en – nog veel belangrijker – te luisteren naar ondernemers. Het is onze verantwoordelijkheid als Nederlandse beurs om actief met de opgedane kennis aan de slag te gaan. En financieringsmogelijkheden aan te dragen waarmee onze ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Profileren

Eén van de kernpunten die ik meenam van mijn bezoek aan Texel was het belang van een stabiele, loyale investeerdersgroep die een onderneming tijd en ruimte geeft om zich op lange termijn te profileren. De TESO is indicatief voor een goed bedrijf dat zich gedegen en duurzaam opstelt ten aanzien van zijn aandeelhouders en daarvoor een langetermijnverbintenis terugkrijgt. Eigenlijk zou elk bedrijf een substantieel deel van dit type ’TESO-aandeelhouders’ moeten hebben. Als stevig fundament onder een gedegen management met een gedegen bedrijfsstrategie.

Wij als beurs zouden dit actief kunnen faciliteren door de zichtbaarheid van het bedrijf in al zijn facetten te vergroten en de aantrekkelijkheid voor langetermijninvesteerders te vergroten. Om de motor van onze economie gesmeerd te laten lopen. En indien gewenst deze bedrijven verder te laten expanderen, ook internationaal. Want wij leven tenslotte niet op een eiland.

Cees Vermaas is voorzitter van Euronext Amsterdam.