Nieuws/Financieel
1082957
Financieel

‘Huiseigenaar wordt als melkkoe gebruikt’

Het komt niet als een verrassing dat de meerderheid van de bezoekers van DFT vindt dat huiseigenaren als melkkoe wordt gebruikt door de bank. Dat een peiling uitwijst dat maar liefst 87% deze mening is toegedaan, zouden banken zich echter wel degelijk moeten aantrekken.

Ruim de helft van de ongeveer 3600 respondenten wijst erop dat banken de daling op de kapitaalmarktrente niet geheel hebben doorgegeven. Nog eens 36% legt de nadruk op het gebrek aan concurrentie in Nederland, waardoor banken hogere hypotheekrentes kunnen vragen dan in de ons omringende landen.

De meesten van de 13% die het voor de banken opneemt, stellen dat de hypotheekrente nu wel op een historisch zeer laag niveau staat. Sommigen brengen er ook begrip voor op dat banken hun marge vergroten om aan de extra vermogenseisen te kunnen voldoen.