Nieuws/Financieel
1085682
Financieel

Drie slimme tips | Indexbeleggen

Als belegger moet u zich afvragen of u tevreden bent met een  marktgemiddeld rendement of dat u gaat voor een hoger dan gemiddeld rendement, met grote kans dat u uiteindelijk een lager dan gemiddeld rendement behaalt. Het eerste maakt u een passieve belegger, het tweede een actieve belegger. Passieve beleggers kiezen voor indexfondsen.

 Beleggingsfondsen hebben de afgelopen jaren steeds meer concurrentie gekregen van indexfondsen. Deze zijn inmiddels ook bekend als trackers of etf's (exchange traded funds). De fondsbeheerder van deze vehikels hoeft zich niet druk te maken over de strategie, simpelweg wordt er gekocht en verkocht om een portefeuille te bereiken die een bepaalde index nabootst. Beleggers krijgen daarmee het rendement van die index, na aftrek van doorgaans lage kosten. Ze krijgen op die manier het marktgemiddelde rendement. Actieve beleggingsfondsen proberen juist dat marktgemiddelde te verslaan, maar slechts 20 tot 30% van deze fondsen slaagt daar daadwerkelijk in. Het is dus zaak om dan het juiste actieve fonds te kiezen.

Dat geldt overigens ook voor indexfondsen, die inmiddels een vrij ruime categorie omvat. In onze fondsvergelijker staan indexvolgers onder namen als etf, tracker of simpelweg indexfonds. Helaas is er nog geen aparte categorie, maar zoekt u binnen een bepaald segment op de laagste kosten dan komen deze indexbeleggingen vanzelf bovendrijven. Ook kunt u zoeken op de termen etf, index of tracker.

1. Let ook hier op kosten

Indexfondsen zouden een eenvoudig alternatief moeten bieden voor beleggingsfondsen. Inmiddels verschijnen ze echter onder diverse namen op de markt en kunnen beleggers uit honderden indexvolgers kiezen. Belangrijk bij de keuze is om ook hier op de kosten te letten. Ook al is het algehele kostenniveau bij indexbeleggen laag, indexvolgers kunnen nog steeds onderling flink in kosten verschillen. Door de structuur van hun belegging of de specifieke beleggingsmarkt waarin ze actief zijn.

2. Fysiek of synthetisch

Is uw tracker fysiek of synthetisch? Wat dat uitmaakt? Volgens de financiële toezichthouder AFM heel veel. Een indexvolger kan een index nabootsen door precies die beleggingen te kopen in de onderlinge verhouding als in een index. De stukken zijn dan daadwerkelijk in bezit. Andere trackers bootsen het indexrendement echter na door hiervoor een derivatencontract met een financiële instelling te sluiten. Die instelling garandeert dan het indexrendement. Volgens de AFM leidt dat echter tot extra risico: wat als de tegenpartij zijn beloftes niet kan nakomen? Als gevolg van een faillissement of andere financiële problemen.

3. Extra risico

De AFM heeft niet alleen kritiek gehad op de synthetische nabootsing van de index, maar ook op fysieke trackers die de aandelen in hun portefeuille uitlenen aan anderen. Dat leidt tot extra inkomsten, maar ook tot extra risico. Er zijn immers situaties te bedenken dat diegene aan we de aandelen zijn uitgeleend, ze niet teruglevert. Een punt van aandacht voor beleggers in deze fondsen is bovendien wie het extra rendement van het uitlenen krijgt. De beleggers of de beheerorganisatie achter het indexfonds?