Nieuws/Financieel
108854060
Financieel

Polder bereikt akkoord: flexwerk aan banden, minimaal 35 euro voor zzp’ers

DEN HAAG - Er komen flink meer regels voor flexwerk, en het vaste arbeidscontract wordt minder vast. Dat staat in een hoofdlijnenakoord van werkgevers en vakbonden over de hervorming van de arbeidsmarkt. Voor zelfstandigen gaat een minimumtarief van 30 tot 35 euro per uur gelden en worden fiscale voordelen afgebouwd, het nulurencontract verdwijnt en uitzendovereenkomsten worden ook ingeperkt.

Dat maken vakbonden FNV, CNV, VCP en werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO woensdag bekend. Het advies, waar maanden over onderhandeld is, wordt gepresenteerd in de Sociaal Economische Raad (SER).

Armoedekloof

Volgens de partijen zijn er grote knelpunten op de arbeidsmarkt die snel aangepakt moeten worden, zoals een groter wordende armoedekloof, afnemende kwaliteit van werk en groeiende onzekerheid.

Nieuw arbeidsmarktbeleid moet er dan ook aan bijdragen dat die trends worden gekeerd.

Dat moet mensen meer werk- en inkomenszekerheid geven. Net als de commissie-Borstlap zien de sociale partners ruimte voor drie soorten werkenden, werknemers in loondienst, zelfstandigen en uitzendkrachten.

Basiscontract

Belangrijk onderdeel is het terugdringen van flexibele contracten. Zo worden oproepcontracten, zoals nulurencontracten, afgeschaft en vervangen door basiscontracten. Zo moet een werkgever zekerheid geven over het aantal uren dat er gewerkt kan worden en over het inkomen.

Uitzendwerk blijft bestaan, maar wordt wel ingeperkt. Zo mag het niet meer gebruikt worden om arbeidskosten te verlagen of risico’s voor werkgevers weg te nemen. Er mogen daarom nog maar drie tijdelijke contracten worden aangegaan, in plaats van vijfenhalf jaar. Het uitzendbeding, waarmee een opdracht van de uitzendkracht per direct beeindigd kan worden, gaat naar maximaal 52 weken.

Een groeiende groep Nederlanders heeft te maken met een onzekere positie op de arbeidsmarkt. In de financiële podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam dit hete hangijzer in de formatie:

Tijdelijk minder uren

Werkgevers moeten voor werknemers in vaste dienst meer flexibiliteit terugkrijgen. Zo komen er meer mogelijkheden om te anticiperen op veranderende omstandigheden. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld het aantal uur dat iemand werkt (tijdelijk) verlagen met 20%, als daar een goede reden voor is. Een werkgever moet dat eenzijdig kunnen besluiten. Het loon moet volledig worden doorbetaald, door wie is niet duidelijk.

Ook worden er voorstellen gedaan om schijnconstructies tegen te gaan en de positie van echte zelfstandigen te verbeteren. Zo moeten zelfstandigen een minimumuurtarief van 30 à 35 euro gaan rekenen. Wie minder dan 35 euro bruto per uur krijgt, moet door het bedrijf in loondienst genomen worden. Als de werkgever of opdrachtgever dat niet wil, dan moet die beargumenteren bij de Belastingdienst waarom geen sprake is van loondienst.

Aftrek weg

De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd, zo meldt het advies ook. Ook de verplichte verzekering van zelfstandigen tegen arbeidsongeschiktheid moet er volgens de partijen komen.

Naast de arbeidsmarktadviezen wordt er ook gepleit voor andere grote investeringen, zoals in kennis en innovatie, onderwijs, digitalisering, nieuwe technologieën, infrastructuur en verduurzamingsopgave.

Het akkoord is nog onder voorbehoud, want de achterbannen van de vakbeweging en werkgevers moeten nog instemmen.