Nieuws/Financieel
1089736
Financieel

Olie in de lift

De langetermijntrend van de olieprijs (Light Sweet Crude Oil – WTI) stijgt nog steeds. De sinds 2010 stijgende bodemlijn werd al meerdere keren getest en vinden we  momenteel rond de $83,60. Ruim een jaar geleden vormde de WTI een top bij $110.

Hierna werd een forse correctie ingezet tot aan de onderkant van de langetermijntrend. Die lag destijds bij $78. Dit waren meteen de startpunten van een symmetrische driehoek (dalende toppen en stijgende bodems) die ruim een jaar de marktgrenzen heeft bepaald.

Begin dit jaar brak de olieprijs aan de bovenkant uit deze driehoeksformatie en vormde daarna een meervoudige top bij $98. Hier ligt ook precies het 61,8%-Fibonacci-retracementniveau tussen de top van $110 en de bodem van $78.

Deze opwaartse uitbraak ging ook gepaard met een golden cross tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde. Verder was sinds februari dit jaar een complex, omgekeerd hoofd-schouderpatroon in ontwikkeling.

Hogere bodem

Dit betekent dat er meerdere schouders werden gevormd tijdens de ontwikkeling van dit patroon. In de afgelopen dagen kwam de olieprijs boven de neklijn van $98 en activeerde daarmee dit hoofd-schouderpatroon. Deze opwaartse doorbraak vond verder plaats met een gap. Daarmee is de neklijn nu ook direct het eerste krachtige steunniveau.

Als we kijken naar de bodems vanaf de $78, dan ligt rond de $95,50 een stijgende kortetermijnbodemlijn. Zolang deze niveaus de komende tijd in stand blijven , kunnen we een snel vervolg verwachten naar mijn eerste koersdoel van $110. Kijkend naar de steilheid van de opleving, zou een terugtest naar de $ 98 in de komende dagen kunnen plaatsvinden. Maar in het langere technische beeld is de kans realistisch dat in de loop van dit jaar de olieprijs uiteindelijk boven de $110 zal komen.

 

Grafiek: Olieprijs                                                                       

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). Het betreft hier een beleggingsaanbeveling op basis van technische analyse, wat een autonome analysemethode is. De beleggingsaanbeveling op basis van technische analyse kan afwijken van de overige beleggingsaanbevelingen verstrekt door ING Bank N.V.”)