Nieuws/Financieel
1090322
Financieel

Delta Lloyd past bepaling marktrente aan

Delta Lloyd past de wijze waarop de marktrente voor de waardering van langlopende verplichtingen wordt bepaald aan. Dat maakte de verzekeraar donderdag bekend.

De aanpassing hangt volgens Delta Lloyd samen met de voortdurend lastige marktomstandigheden. Uit een evaluatie van de huidige methode bleek dat die slechts een ,,zeer beperkt aantal waarnemingen'' omvat. Volgens Delta Lloyd werden waarderingen afhankelijk van één enkele Franse obligatie.

De toepassing van een zogeheten ultimate forward rate heeft een positief effect op het eigen vermogen, meldt Delta Lloyd. De aanpassing wordt doorgevoerd in de verslaglegging over het eerste halfjaar van 2013 en leidt naar verwachting tot een lichte verhoging van het eigen vermogen aan het einde van het eerste kwartaal.