Nieuws/Financieel
1091427919
Financieel

Franchisenemers AH verliezen in hoger beroep

Amsterdam - Albert Heijn heeft ook in hoger beroep op vrijwel alle punten gelijk gekregen in een rechtszaak die franchisenemers tegen de supermarktketen hadden aangespannen. Een groep van 240 franchiseondernemingen vond dat geldstromen niet eerlijk werden verdeeld en eiste een vergoeding, maar daar ging het gerechtshof van Amsterdam niet in mee.

Het hoger beroep volgde op een rechtszaak in 2016, waarin de franchisenemers onder andere stelden dat ze niet evenredig meedeelden in kortingen. De rechter gaf de franchisenemers destijds geen gelijk, omdat ze als zelfstandige ondernemers voor eigen rekening en risico handelen. Binnen de franchiseovereenkomsten zou het principe van 'eerlijk delen' daarom niet leidend zijn.

Het gerechtshof komt tot een soortgelijk oordeel. De rechter baseert zich daarbij op verslagen van accountants die in opdracht van Albert Heijn en franchisenemers nagaan of zogeheten normenkaders goed worden nageleefd. Daaruit blijkt dat vrijwel alle eisen van de franchisenemers geen stand houden, aldus het gerechtshof.