Financieel/Ondernemen

Column: Schokkend

Door Ruud Koornstra

ANKO STOFFELS

In Bonn vindt momenteel een topconferentie plaats over klimaatverandering waar vooral de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs op de agenda staat. Ik wil ondernemers attenderen op een ander mondiaal akkoord uit datzelfde jaar.

ANKO STOFFELS

De Nederlandse overheid heeft zich medio 2015 samen met 193 andere landen ook verbonden aan het behalen van de zogenaamde duurzaamheidsdoelen. Deze zeventien doelen houden de regeringen een spiegel voor en schrijven een taakstellende ambitie voor een betere wereld in 2030 voor.

Slechts weinig mensen hebben dit door. Ook zien ze het verband niet tussen deze doelen: op een inclusieve manier werken aan het tegengaan van klimaatverandering en het weer toekomstbestendig maken van onze economie.

Daarom mijn oproep aan alle ondernemers om je hier heel even in te verdiepen en bij de strategie voor de komende jaren naast ’business as usual’ je ook af te vragen aan welke werelddoelen jouw onderneming kan bijdragen. Kies er gewoon een aantal. Als we daar massaal op inzetten en de kracht van ondernemend Nederland gebruiken, kunnen we een leidende rol spelen bij veel van deze uitdagingen. Dat is goed voor de wereld, je kinderen en je persoonlijke welzijn en welvaart.