Financieel/Geld
109523594
Geld

Tijdelijke huurwoning in Amsterdam na scheiding

Amsterdam - Na scheiding of faillissement zijn er veel mensen zonder andere economische problemen die toch niet aan een geschikte woning kunnen komen. In Amsterdam kunnen zij nu tijdelijk onderdak krijgen in een huurwoning.

Woningcorporatie de Alliantie stelt donderdag de eerste woning beschikbaar aan twee zogenoemde economisch daklozen. Woningcorporaties helpen in samenwerking met de Regenboog Groep en de gemeente deze groeiende groep woningzoekenden voor een jaar aan een huis, zodat ze even op adem kunnen komen.

Voor wie plotseling zijn woning is kwijtgeraakt en niet genoeg geld heeft om iets nieuws te kopen of in de vrije sector kan huren, is het lastig om in Amsterdam aan een huis te komen. Daarom zijn voor deze groep corporatiewoningen beschikbaar die gerenoveerd of gesloopt gaan worden, maar nog een tijdje leeg staan. De corporaties verwachten dat ze op jaarbasis met elkaar zo’n tweehonderd woningen beschikbaar hebben voor het project ’Tijdelijk Onder Dak’.

’Tussen wal en schip’

Economisch werklozen hebben vaak weinig andere problemen, waardoor ze niet in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang of urgentie terwijl ze wel dringend op zoek zijn naar een woning.

„Dit is nu zo’n groep die tussen wal en schip valt”, zegt regiodirecteur Koen Westhoff van de Alliantie. „We gebruiken voor dit project alleen woningen die tijdelijk beschikbaar zijn. Zo kunnen we hen helpen zonder dat andere woningzoekenden op de wachtlijst langer moeten wachten op een sociale huurwoning.”

De huizen worden tegen een sociale huurprijs verhuurd aan twee personen, die de Regenboog Groep aan elkaar matcht. De bewoners ondertekenen niet alleen een huurcontract, maar maken ook afspraken over onder meer het zelf zoeken naar een meer structurele woonplek en eventueel naar betaald werk.

Het project is mede mogelijk door het geld dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afgelopen voorjaar beschikbaar heeft gesteld voor het terugdringen van het aantal dak- en thuislozen.